Senatorul Vegh Alexandru cere restricţii pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice

Senatorul UDMR, Vegh Alexandru, a iniţiat de curând o propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii 154/ 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. În cazul în care modificarea va fi adoptată în forma propusă de iniţiatorul ei, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice vor fi obligaţi să obţină acordului proprietarului şi pentru accesul pe o proprietate publică, nu doar pentru proprietăţile private, aşa cum legea stipulează în prezent.
La această dată, Legea 154/ 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice prevede obligaţia furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice de a obţine acordul proprietarului pentru accesul pe proprietatea privată, în timp ce la articolul care prevede condiţiile necesare pentru dreptul de acces pe proprietatea publică, nu se regăseşte obligativitatea obţinerii acordului proprietarului. “Potrivit art. 136 alin. (2) din Constituţia României, proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, considerăm că pentru respectarea dreptului de proprietate, acordul proprietarului este necesar şi pentru accesul pe proprietatea publică, nu doar pe proprietatea privată”, menţionează Vegh Alexandru, în expunerea de motive ce însoţeşte propunerea de modificare a legii.
Pe scurt, senatorul sălăjean propunere introducerea în lege a unui articol care stipulează: “să existe acordul titularului dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic, după caz, ori a titularului dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, atunci când se prevede această posibilitate în mod expres, asupra imobilului proprietate publică afectat de a încheia un contract, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau, în cazul refuzului, să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă, care să ţină loc de contract între părţi”.
Propunerea legislativă a primit aviz pozitiv din parte Consiliului Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului care avizează proiectele de acte normative.

Alte articole

Leave a Comment