Aspiranţii la un post de director de şcoală intră în examen

Numărul aspiranţilor la un post de conducere în învăţământul preuniversitar sălăjean a crescut la 35, după ce unul dintre candidaţii respinşi iniţial, au reuşit să completeze dosarul cu documentul lipsă. În aceste condiţii, în lista şcolilor cu concurenţă pe post intră şi Şcoala Gimnazială “Traian Creţu” Năpradea. Celelalte unităţi în care există câte doi candidaţi pentru acelaşi fotoliu sunt Liceul Tehnologic nr. 1 Nuşfalău şi la Şcoala Gimnazială “Iuliu Maniu” Zalău.
Prima probă a concursului pentru posturile de director şi director adjuncţi este programată luni, 17 iulie, la ora 9, când cei 35 de candidaţi vor susţine examenul scris, la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, ce va dura maxim 90 de minute. Accesul candidaţilor se face în intervalul orar 8-8.30, în baza unui act de identitate.
Cei admişi vor trece, în perioada 19 şi 31 iulie, prin emoţiile probei de evaluare a curriculumui vitae şi a interviului. Rezultatele finale se vor publica până în 2 august, noii directori şi directori adjuncţi îşi vor prelua atribuţiile din prima zi a lunii septembrie.
Reamintim că în judeţul Sălaj au fost scoase la concurs 46 de fotolii de director şi 12 de adjunct în grădiniţele, şcolile, liceele şi cluburile copiilor ale căror funcţii de conducere nu au fost ocupate în urma concursului organizat la finele anului trecut. Toate acestea sunt în prezent ocupate prin detaşare în interesul învăţământului.
Candidaţilor li s-a cerut să aibă studii superioare şi specializarea “pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, să fie titulari şi membri în Corpul naţional de experţi în management educaţional, să deţină cel puţin cu gradul didactic II în învăţământ şi să fi obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii patru ani şcolari. De asemenea, trebuie să aibă avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi să nu fi fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului şi nici în anul şcolar în curs.

Alte articole

Leave a Comment