Timbrul de mediu a fost declarat ilegal de Curtea de Justiţie UE

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a făcut dreptate în privinţa uneia dintre cele mai controversate taxe auto din ultimii ani, timbrul de mediu. Taxa, ce trebuia plătită la prima înmatriculare a maşinii sau la prima schimbare de proprietar a acesteia, a fost declaraă parţial ilegală printr-o decizie recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Mai exact, pentru faptul că există o scutire de la plata timbrului de mediu pentru maşinile deja înmatriculate pentru care s-a plătit (dar nu s-a restituit) una dintre vechile taxe auto Prin Hotărârea CJUE din data de 9 iunie, timbrul de mediu pentru autovehicule a fost declarat parţial ilegal. În esenţă, Curtea a apreciat că taxarea este în regulă, atât timp cât nu se face o discriminare între maşinile luate din străinătate şi cele vândute în ţară. Însă scutirea de la plata timbrului de mediu, pentru maşinile deja înmatriculate în România pentru care s-a plătit (dar nu s-a restituit) taxa specială, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante, este contrară dreptului Uniunii Europene. Practic, judecătorii Curţii de Justiţie au apreciat că existenţa acestei scutiri oferă un avantaj concurenţial maşinilor rulate deja înmatriculate pe piaţa românească. Astfel, Guvernul descurajează importul de automobile asemănătoare, provenite din alte state membre ale UE. “Această simplă posibilitate este de natură să îi încurajeze pe proprietarii vehiculelor rulate româneşti vizate să propună pentru aceste vehicule, chiar dacă taxa vizată nu a fost încă restituită, un preţ de vânzare care să nu ţină seama de taxa respectivă. Or, în cazul în care taxa nu a fost încă restituită, cumpărătorii vehiculelor menţionate vor fi, în temeiul legii, scutiţi de timbrul de mediu. În schimb, vehiculele rulate importate dintr‑un alt stat membru vor fi invariabil supuse timbrului de mediu prevăzut de OUG nr. 9/2013 la înscrierea în România a dreptului de proprietate asupra acestor vehicule. Astfel, o scutire precum cea rezultată din această dispoziţie este de natură să ofere un avantaj concurenţial vehiculelor rulate prezente deja pe piața românească şi, în consecinţă, să descurajeze importul de vehicule similare din alte state membre”, se arată în motivarea Curţii Europene de Justiţie.

 

F.N.

Alte articole

Leave a Comment