Sălajul, cel mai sărac județ din regiunea N-V, primește cei mai mulți bani pentru investiții în dezvoltarea locală

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale. Astfel, a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării.

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

În acest sens, Programul Naţional de Dezvoltare Locală stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea echilibrată a ţării, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor, respectiv infrastructura la nivel judeţean.

 

Unde se duc banii

Surprinzător sau nu, suma primită de județul Sălaj, pentru obiectivele de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2) în perioada 2017-2020, este cea mai mare din regiunea de N-V a țării. Astfel, Sălajul a primit 767.241.179,62 lei, Maramureș – 715.352.700,02, Bihor – 750.398.876,72 lei, Cluj – 670.367.594,12 lei, Bistrița-Năsăud – 701.206.562,21 lei, Satu Mare – 625.972.848,54 lei.

Din suma amintită mai sus, acestea sunt proiectele pentru care s-au semnat ordinele de finanţare, pe comune și orașe:

 

Agrij Branșament apă în localitatea Rastoltu Deșert, com. Agrij, județul Sălaj 274.049,00
Agrij Modernizare Școala gimnazială nr.1 Agrij 855.173,00
Agrij Refacere și modernizare drumuri publice în comuna Agrij, județul Sălaj 1.549.881,00
Almaşu Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în localitățile Băbiu și Mestecănu, județul Sălaj 6.228.379,00
Almaşu Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Almașu, județul Sălaj 8.144.018,00
Almaşu Modernizare și dotare școala Almașu 1.359.885,00
Almaşu Modernizare și dotare școală generală în localitatea Jebucu, comuna Almașu, județul Sălaj 1.035.475,00
Almaşu Modernizare și dotare școală generală în localitatea Mesteacănu, comuna Almașu, județul Sălaj 388.535,00
Almaşu Asfaltare drum comunal DC66 Cutiş-Mestecanu şi drum comunal DC64 Stana-Jebucu, comuna Almașu, județul Sălaj 4.108.326,00
Băbeni Modernizare strazi în comuna Băbeni, judeţul Sălaj 5.997.571,56
Bălan Extindere, canalizare în com. Bălan,  județul Sălaj 16.509.682,29
Bălan Reabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman, localitatea Bălan, județul Sălaj 923.087,98
Bălan Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local prin asfaltare străzi în comuna Bălan,  județul Sălaj 6.753.048,90
Bălan Construire pod peste Valea Almaşului în centrul localităţii Bălan, comuna Bălan, județul Sălaj 3.614.110,41
Bălan Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bălan, judeţul Sălaj 510.346,66
Bănişor Extindere reţele de apa şi canalizare menajeră, racorduri de canalizare şi bransamente de apă în localitatea Peceiu, comuna Bănişor,  jud. Sălaj 2.545.842,00
Bănişor Reabilitare dispensar uman în localitatea Bănişor, judeţul Sălaj 526.590,00
Bănişor Modernizare drumuri străzi în comuna Bănişor şi realizare pod peste Valea Banului în localitatea Bănişor, judeţul Sălaj 9.782.225,45
Bănişor Modernizare strada Malului (DC84) din localitatea Ban, comuna Bănişor, judeţul Sălaj 525.266,39
Benesat Modernizare sediu primărie în comuna Benesat, judeţul Sălaj 712.593,42
Bobota Reabilitare străzi în comuna Bobota, satele Bobota, Dersida și Zalnoc 9.148.530,00
Bocşa Finalizarea reţelelor de canalizare şi apă potabilă în comunele Bocșa şi Chieşd, judeţul Sălaj 4.777.892,78
Bocşa Reabilitare modernizare şi dotare dispensar medical în localitatea Bocșa, comuna Bocșa,  județul Sălaj 2.343.635,98
Bocşa Reabilitare, modernizare şi doatare sediu administrativ – primărie în localitatea Bocșa, comuna Bocșa, județul Sălaj 2.097.598,29
Boghiş Dotarea grădiniţei Boghiş, judeţul Sălaj cu mobilier specific didactic 105.255,50
Boghiş Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de drumurii în comuna Boghiş, județul Sălaj şi realizare poduri peste Valea Barcăului, Valea Plopişului, Valea Iazului 4.995.552,35
Buciumi Modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale în comuna Buciumi, judeţul Sălaj, şcoala gimnazială cu clasele V-VIII 4.634.812,45
Buciumi Modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale în comuna Buciumi: şcoala primară cu clasele I-IV şi Grădiniţă 2.020.451,74
Buciumi Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Buciumi, judeţul Sălaj 5.118.150,00
Camăr Infiinţare grădiniţă în localitatea Camăr, judeţul Sălaj 1.500.000,00
Camăr Modernizare prin asfaltare DC101 Camăr-Balc şi pod peste Valea Camărului, în localitatea Camăr, judeţul Sălaj, km 0+000-3+800 4.979.261,00
Camăr Amenajare incintă primăria Camăr 141.093,42
Carastelec Schimbare invelitoare şi modernizare interioară la şcoala gimnazială nr.1 589.585,50
Carastelec Modernizare drumuri în comuna Carastelec, judeţul Sălaj 5.167.575,00
Carastelec Reabilitare sediu primărie în comuna Carastelec, judeţul Sălaj 617.253,00
Chieşd Extindere rețele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna Chieșd, județul Sălaj 11.589.293,91
Cizer Extindere reţea alimentare cu apă în localitatea Cizer, comuna Cizer, judeţul Sălaj 513.663,50
Cizer Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Cizer, judeţul Sălaj 13.693.128,62
Cizer Modernizare și dotare grădiniță, localitatea Cizer, com. Cizer, județul Sălaj 1.372.982,00
Cizer Modernizare și dotare Școala generală Horea, localitatea Cizer, com. Cizer, județul Sălaj 1.757.542,00
Cizer Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Cizer (satul Cizer), județul Sălaj 4.879.640,00
Coşeiu Extindere şi modernizare şcoala generală Coşeiu, localitatea Coşeiu, nr.224,  judeţul Sălaj 876.873,22
Coşeiu Inbunătăţire, confort termic şi anexa la şcoala generală Chilioara 363.709,54
Coşeiu Modernizare drumuri comunale în  comuna Coşeiu,  judeţul Sălaj 21.931.153,31
Coşeiu Consolidare pod peste Valea Coşeiului în localitatea Archid pe drumul Vicinal Ujhegy, refacere pod peste Valea Coşeiului în localitatea Coşeiu, pe strada Rat II şi amenajare amonte şi aval la podul de pe DC6 în localitatea Chilioara 647.419,50
Crasna Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj 7.961.731,55
Crasna Modernizare drumuri comunale și pod nou peste râul Crasna în loc. Crasna, comuna Crasna, judeţul Sălaj 8.426.245,49
Creaca Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Creaca, judeţul Sălaj 5.567.056,81
Cristolţ Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cristolț, județul Sălaj 5.730.393,00
Cuzăplac Execuție branșamente la rețea de canalizare, comuna Cuzaplac, județul Sălaj 874.650,00
Cuzăplac Construire grădiniță în localitatea Cuzăplac, comuna Cuzăplac, județul Sălaj 1.386.525,00
Cuzăplac Modernizare şi dotare şcoala generală localitatea Tamaşa, comuna Cuzăplac, judeţul Sălaj 764.831,00
Cuzăplac Modernizare drum comunal DC57, km 8+000 – 12+000 și străzi rurale în localitățile Gălășeni și Mierța în comuna Cuzăplac, județul Sălaj 5.810.174,00
Dobrin Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă şi extindere reţea de canalizare menajeră în localităţile Dobrin, Doba, Sancraiu Sivaniei, Verveghiu, Naimon şi Deleni, comuna Dobrin, judeţul Sălaj 4.724.551,00
Dobrin Reabilitare modernizare şi dotare şcoala primară Doba 826.943,00
Dobrin Reabilitare, modernizare şi dotare şcoala gimnazială nr.1 Dobrin 750.866,00
Fildu de Jos Modernizare şi dotare şcoala gimnazială localitatea Fildu de Sus, com. Fildu de Jos, judeţul Sălaj 590.098,00
Fildu de Jos Asfaltare drum comunal DC67 şi strazile adiacente acestuia din comuna  Fildu de Jos, judeţul Sălaj, rest de executat 526.816,00
Fildu de Jos Modernizare sediu primărie, comuna Fildu de Jos, judeţul Sălaj 574.651,00
Gîlgău Construire reţea de canalizare în satele Glod, Barsau Mare şi Capalna 13.151.404,00
Gîlgău Modernizare străzi în localităţile din comuna Gîlgau, jud. Sălaj 5.355.890,00
Halmăşd Introducerea canalizării și construire stație de epurare în com. Halmăşd, județul Sălaj 8.933.183,00
Halmăşd Reabilitare dispensar uman În localitatea Halmăşd, comuna Halmăşd,  judeţul Sălaj 967.300,00
Halmăşd Modernizare drumuri comunale în comuna Halmașd, județul Sălaj 4.937.247,00
Halmăşd Construire poduri și podețe în comuna Halmășd, județul Sălaj 1.732.450,00
Hereclean Realizare grădiniţă cu patru Săli de grupă, localitatea Guruzlau, comuna Hereclean, judeţul Sălaj 849.767,81
Hereclean Renovare, modernizare şi consolidare structurală, imprejmuire, amenajare curte la Şcoala cu clasele I-VIII Diosod 1.298.994,00
Hereclean Modernizarea reţelei de drum de interes local în comuna Hereclean, judeţul Sălaj 7.646.318,00
Hereclean Reabilitare drum comunal DC7 Guruslău – Dioşod – Bicşiţa, km 4+500-7+600, comuna Hereclean, judeţul Sălaj 1.324.487,73
Hida Canalizare şi stație de epurare în com. Hida, județul Sălaj 11.953.129,42
Hida Modernizare drum comunal Valea Strâmbei: DC50 – Mânastirea Strâmba, L=4,5 km, comuna Hida, jud. Sălaj 3.013.823,75
Hida Construire pod peste râul Almaş în localitatea Racîş, comuna Hida, judeţul Sălaj 3.773.990,00
Hida Construire pod peste Valea Printre Văi în localitatea Sînpetru Almaşului, comuna Hida, judeţul Sălaj 2.051.908,00
Hida Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hida, judeţul Sălaj 508.921,85
Horoatu Crasnei Modernizare drum comunal DC77 Horatu Crasnei – Şeredeiu, km 8+080 – 9+030 854.484,00
Horoatu Crasnei Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj 5.515.906,00
Horoatu Crasnei Construire poduri în localitatea Seredeiu peste Valea Şeredenca şi în localitatea Stirciu peste Valea Satului 325.500,00
Ileanda Alimentare cu apă în comuna Ileanda, localitatea Dăbîceni, judeţul Sălaj 188.325,46
Ileanda Reabilitare drum comunal DC31 A, comuna Ileanda, județul Sălaj 5.649.600,00
Ileanda Reabilitarea și modernizarea iluminatului stradal în comuna Ileanda, jud. Sălaj 199.772,36
Ip Canalizare menajera în localităţile Cosniciu de Sus şi Cosniciu de Jos, comuna Ip, judeţul Sălaj 6.063.275,89
Ip Modernizare artere rutiere în comuna Ip, judeţul Sălaj 5.173.553,80
Judeţul Sălaj Modernizare bazin de apă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău,  judeţul Sălaj 875.637,35
Judeţul Sălaj Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 109E : Lim. jud. Cluj-Fodora-Rus, km 17+000-28+320, judeţul Sălaj 5.126.945,00
Judeţul Sălaj Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 109E : Rus-Buzaş-Lozna, km: 28+320-49+350 27.943.089,45
Judeţul Sălaj Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 110 : Maierişte-DOH-Dumuşlau-Carastelec, km 0+000-16+475 29.413.901,29
Judeţul Sălaj Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 191D : Valcău-Fizeş-Sîg, km 10+800-19+200 2.609.422,00
Letca Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Letca, judeţul Sălaj 7.596.422,64
Lozna Modernizare infrastructură de drum în comuna Lozna, judeţul Sălaj 5.354.477,59
Lozna Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Lozna,  judeţul Sălaj 5.407.750,00
Marca Extindere alimentare cu apă în localitatea Sumal, comuna Marca, jud. Sălaj 1.165.600,00
Marca Extindere alimentare cu apă în localitățile Port și Lesmir, comuna Marca, jud. Sălaj 1.377.120,00
Marca Reţea de canalizare şi staţie de epurare şi alimentare cu apă în sat Marca, comuna Marca, judeţul Sălaj 36.247.453,97
Meseşenii De Jos Modernizare și extindere rețea de drumuri în comuna Meseșenii de Jos 13.066.302,00
Meseşenii De Jos Reabilitare şi modernizare DC76 A în localitatea Meseșenii de Jos si DC75, strada Principală şi strada Soroş în localitatea Aghireş, comuna Meseşenii De Jos 5.130.000,00
Mirşid Rețele de apă și canalizare în comuna Mîrșid, județul Sălaj 14.242.540,00
Mirşid Modernizare, extindere clădire, amenajare curte şi introducere încalzire centrală la şcoala gimnazială Mirşid,  judeţul Sălaj 1.120.980,00
Municipiul Zalău Modernizare stradă Cloşca din Municipiul Zalău 2.326.173,00
Municipiul Zalău Reabilitare traseu de drum judeţean DJ191 C Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău – str. 22 Decembrie 1989 tronson I 6.777.290,00
Năpradea Modernizare școală generală și grădiniță în localitatea Cheud, comuna Năpradea, județul Sălaj 631.470,00
Năpradea Reabilitare drum județean DJ108 E, km: 13+000 – 17+580, comuna Năpradea, județul Sălaj 4.405.645,00
Năpradea Modernizare sistem de iluminat public stradal în localitatea Năpradea, com. Năpradea, judeţul Sălaj 451.780,00
Nuşfalău Reţele de canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalău,  judeţul Sălaj 3.720.579,00
Nuşfalău Modernizare drumuri comunale în comuna Nușfalău, județul Sălaj 8.707.942,58
 Oraş Cehu Silvaniei Extindere reţele de canalizare în localităţile Motiş, Ulciuc, Nadis şi Horoatu Cehului în UAT Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj 19.025.939,44
Oraş Cehu Silvaniei Reabilitare drum judetean DJ108 T : km 10+180-11+744 553.094,92
Oraş Jibou Reabilitarea şi modernizarea gradiniţei cu program normal nr. 2 din orasul Jibou, judeţul Sălaj 850.000,00
Oraş Jibou Reabilitarea și modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului, județul Sălaj 5.950.000,00
Oraş Şimleu Silvaniei Modernizare străzi de interes local în oraşul Şimleu Silvaniei şi sat aparţinător Cehei 10.225.106,81
Oraş Şimleu Silvaniei Pod nou peste Râul Crasna, pe strada Nicolae Bălcescu, Şimleu Silvaniei 1.965.861,77
Şimleu Silvaniei Reabilitare pod pe strada 22 Decembrie 1989, Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 937.814,61
Pericei Extinderea reţelei de alimetare cu apă şi canalizare în comuna Pericei,  jud Sălaj 1.177.808,45
Pericei Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă în sat Pericei, comuna Pericei,  judeţul Sălaj 2.516.364,48
Pericei Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea unităţii de  învăţământ  şcoala gimnazială nr.1, Pericei,  jud. Sălaj 4.548.219,27
Pericei Reabilitare, modernizare dispensar medical în comuna Pericei,  judeţul Sălaj 3.274.016,00
Pericei Reabilitare drum comunal şi străzi în comuna Pericei,  judeţul Sălaj 10.402.035,14
Pericei Modernizare iluminat stradal în comuna Pericei,  jud. Sălaj 533.245,25
Plopiş Alimentare cu apă potabilă a localității Plopiș, județul Sălaj 4.985.770,05
Plopiş Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Plopiș, comuna Plopiș, județul Sălaj 6.937.865,51
Plopiş Reconstrucţie şcoala gimnazială Iaz 879.688,65
Plopiş Modernizare drumuri de interes local în comuna Plopiș,  judeţul Sălaj 25.813.325,30
Poiana Blenchii Modernizare străzi în localitatea Poiana Blenchii 2.475.618,00
Românaşi Extindere reţea de canalizare în localităţile Pauşa şi Romiţa, comuna Românaşi, judeţul Sălaj 3.841.370,00
Românaşi Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Românaşi, judeţul Sălaj 4.053.133,00
Rus Infiinţare reţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Buzaş, comuna Rus, judeţul Sălaj 744.610,00
Rus Modernizare străzi în comuna Rus,  judeţul Sălaj 5.450.221,00
Sălăţig Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în localităţile Sălăţig, Bulgari, Deja, judeţul Sălaj 1.550.650,00
Sălăţig Modernizare drum comunal DC14, km 0+000- 4 +000 1.578.330,00
Sălăţig Modernizare DC16, km 0+000- 2 +170, judeţul Sălaj 2.134.440,00
Sîg Modernizare artere rutiere în comuna Sîg, judeţul Sălaj 8.990.899,74
Sânmihaiu Almaşului Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Sînmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj 7.464.941,00
Someş-Odorhei Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Someș-Odorhei, jud. Sălaj 13.709.801,00
Someş-Odorhei Înfiinţare creşă în loc. Someș-Odorhei, județul Sălaj 864.280,00
Someş-Odorhei Modernizare şi dotare grădiniţă în localitatea Someș-Odorhei, județul Sălaj 667.066,00
Someş-Odorhei Reabilitare străzi în localitățile Bîrsa și Domnin, comuna Someș-Odorhei 4.535.568,00
Surduc Modernizare străzi în comuna Surduc, judeţul Sălaj , etapa 2 7.903.742,00
Surduc Construcţie pod rutier peste Someş la Turbuta în comuna Surduc, judeţul Sălaj 13.328.000,00
Şamşud Înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Șamșud și Valea Pomilor, comuna Șamșud, jud. Sălaj 24.209.014,68
Şărmăşag Înfiinţare creşă în localitatea Sărmăşag 1.428.369,00
Şărmăşag Modernizare Liceu Tehnologic Nr.1, Sărmăşag,  județul Sălaj 5.855.233,00
Şărmăşag Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Sărmăşag, jud. Sălaj 8.523.792,00
Şimişna Înființare rețea de alimentare cu apă în localitățile Șimișna și Hășmaș, comuna Șimișna, jud. Sălaj 5.355.526,00
Treznea Construire pod peste râul Treznea în localitatea Treznea, judeţul Sălaj 1.138.646,00
Valcău De Jos Construire grădiniţă cu program prelungit în localitatea Valcău de Jos 930.000,00
Valcău De Jos Lucrări de intervenţii la şcoala gimnazială 552.628,00
Valcău De Jos Modernizare drumuri şi străzi de interes local în comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj 9.654.240,95
Valcău De Jos Construire pod peste râul Barcau în localitatea Valcău de Jos 925.000,00
Vârşolţ Obiect racorduri canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Vîrșolț, jud. Sălaj 1.812.307,34
Vârşolţ Modernizare, extindere şi dotare grădiniţă în comuna Vîrșolț,  sat Vîrsolţ, judeţul Sălaj 711.122,87
Vârşolţ Modernizare, extindere şi dotare şcoala primară cu clasele CP-IV  în comuna Vîrșolț, sat Vîrșolț, judeţul Sălaj 820.386,93
Vârşolţ Modernizare dispensar în comuna Vîrșolț, judeţul Sălaj 786.350,00
Vârşolţ Modernizare străzi şi drumuri vicinale în localităţile Vîrșolț, Recea şi Recea Mica din comuna Vîrșolț, judeţul Sălaj 3.498.342,00
Vârşolţ Construire a două poduri peste râul Crasna în localitatea Vîrșolț, comuna Vîrșolț, judeţul Sălaj 1.120.350,00
Zalha Modernizare străzi în comuna Zalha, judeţul Sălaj 14.426.370,00
Zimbor Amenajare exterioară şi dotare grădiniţă loc. Zimbor, judeţul Sălaj 257.526,00
Zimbor Amenajare exterioară şi dotare şcoala gimnazială, loc. Zimbor, comuna Zimbor, judeţul Sălaj 394.885,00
Zimbor Construire dispensar medical în loc Zimbor, comuna Zimbor, judeţul Sălaj 1.042.916,00
Zimbor Modernizare drum comunal DC58 Zimbor- Dolu – Sâncraiu Almaşului şi străzi în comuna Zimbor, judeţul Sălaj 6.039.925,00

 

Criterii de acordare

Din cele 9.500 de proiecte finanţate la nivel naţional, în cea de-a doua etapă a programului, în Sălaj sunt finanțate 158 de obiective de investiții din majoritatea unităților administrativ-teritoriale ale județului. Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de peste 767 milioane de lei (circa. 170 milioane de euro, n.r.).

Potrivit unui comunicat al MDRAPFE, “criteriile de acordare a finanțării sunt transparente, clare, ştiinţifice și fără nicio conotație politică, în acord cu nevoile şi solicitările autorităţilor publice locale, în vederea modernizării României”.

Aceeași sursă subliniază că Fundamentul PNDL 2 l-a reprezentat analiza internă de specialitate bazată pe principiile de prioritizare recomandate de studiul Băncii Mondiale şi criteriile de prioritizare stabilite prin HG nr. 624/2015.

Alte articole

2 Thoughts to “Sălajul, cel mai sărac județ din regiunea N-V, primește cei mai mulți bani pentru investiții în dezvoltarea locală”

  1. Anonim

    NU autostrăzi, că-s mai pretențioase, pot să mai aștepte, cum a zis pesedistul ăla imbecil Nicolicea, dar zeci de mii de contracte de interes local, un podeț, o grădiniță, o asfaltare, astea-s o satisfăcătoare înfruptare din banii publici a firmelor de casă ale politicienilor!

  2. anonim

    Păi alfel cum ar prosprea familiile şi neamurile politicienilor decit prin parandărătul de la firmele de casă! Doar sint o sleahtă de derbedei .Ex cu nicolicea f f bun!

Leave a Comment