Precizări de la AJOFM Sălaj: atestatul de întreprindere socială

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială. Persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin poștă cu confirmare de primire la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente: cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale; actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă definiţia, principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales.

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației. Atestatul este valabil cinci ani și se poate prelungi succesiv pentru încă cinci ani. Se poate  solicita concomitent acordarea atestatului social și a mărcii sociale, iar obținerea mărcii sociale este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială (se va completa cererea tip prevăzută în anexa 6 a normelor metodologice). Nu se percep taxe pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale. Marca socială se poate dobândi doar dacă inițial a fost obținut și atestatul de întreprindere socială. Informații despre atestarea întreprinderilor sociale și actele necesare se pot obține la sediul AJOFM Sălaj din Zalău, strada Tudor Vladimirescu nr.8, camera 20, telefon 0260/612463.

Alte articole

One Thought to “Precizări de la AJOFM Sălaj: atestatul de întreprindere socială”

  1. Anonim

    articol de 2 lei. Mai bine ne-ar spune dl ziarist cine are nevoie de acest statut de intreprindere sociala si la ce foloseste, ca poate avem nevoie de el.
    Copy-paste de pe comunicatele AJOFM putem face si noi

Leave a Comment