S-a majorat ajutorul de deces

Cuantumul ajutorului de deces a crescut din acest an cu peste 290 de lei. Potrivit Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice începând din 9 ianuarie 2020 cuantumul a crescut de la 5.163 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului, la 5.429 de lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 293 de lei faţă de anul 2019. De asemenea, cuantumul ajutorului a crescut şi în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. Concret, în acest an cuantumul este de 2.715 lei cu 133 de lei mai mult faţă de anul 2019. Persoanele care pot beneficia de acest ajutor sunt: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul depunerii cererii de acordare şi a actelor la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Sălaj. Reprezentanții instituției, precizează că pentru perioada 1-8 ianuarie, cuantumul ajutorului de deces acordat solicitanților este de 5.163 de lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, respectiv 2.582 de lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Dosarul – acte necesare

Ajutorul se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces în original şi copie, act de identitate al solicitantului în original şi copie, acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul în original şi copie, dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces în original şi copie, act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – în original, adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsã între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii în original. La toate acestea trebuie prezentată şi dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, care se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului ajutorului de deces.

One Thought to “S-a majorat ajutorul de deces”

  1. Anonim

    da bre ,se merita sa mori,fericit si bogat .

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul