Angajaţi, atenţie! Adeverinţa de vechime în muncă se eliberează de angajator

Pentru a veni în sprijinul sălăjenilor care au neclarităţi cu privire la stabilirea vechimii în muncă reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj vin cu precizări în acest sens, respectiv cu privire la adeverinţa de vechime în muncă. Aceasta este un act important în sfera raporturilor de muncă şi este necesară la: schimbarea locului de muncă, deschiderea drepturilor la pensie , indemnizație de șomaj, participare la concurs etc. Conform prevederilor Codului Muncii, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. În situația în care persoana nu mai deține carnetul de muncă sau are perioade lucrate care nu au fost înscrise în acesta, poate solicita adeverințe de vechime în muncă fie angajatorilor fie inspectoratului teritorial de muncă în funcție de perioada lucrată și sediul social al firmei.Începând cu 1 ianuarie 2011, la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru. Totodată, la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate și o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal. Documentul trebuie emis de către angajator în cel mult 15 zile de la data solicitării. De asemenea, angajatorii mai au obligaţia de a-i elibera salariatului sau fostului salariat copii ale documentelor existente în dosarul personal. În cazul în care societatea a fost radiată, fostul salariat poate solicita eliberarea unei adeverințe de vechime deținătorului autorizat al arhivei angajatorului.

Adeverinţa cu vechimea în muncă pentru angajaţii din mediul privat şi sistemul public

Având în vedere că modelul adeverinței de vechime în muncă nu este prevăzut de un act normativ salariaţii din sistemul privat trebuie să ştie că este necesar ca acest să conţină: datele de identificare ale salariatului; datele de identificare a societății pentru care lucrează sau a lucrat; datele contractului individual de muncă (numărul și data încheierii, tipul și durata contractului); funcția/meseria ocupată; valoarea salariului de bază, inclusiv sporurile ; schimbările intervenite pe parcursul executării contractului individual de muncă (încheiere, modificare, suspendare, încetare); vechimea în muncă şi în specialitate; absențele nemotivate și perioadele de concediu fără plată;data și temeiul încetării contractului individual de muncă şi informații privind încadrarea în grupă superioară de muncă. Pentru salariații din sistemul public, modelul adeverinței de vechime în muncă este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. În situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, actualul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. Astfel, în baza registrului electronic transmis de angajator, instituţia eliberează documentul în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

foto cu caracter informativ 

2 Thoughts to “Angajaţi, atenţie! Adeverinţa de vechime în muncă se eliberează de angajator”

  1. Anonim

    si daca ia avut mai multi angajatori mai bine te adresezi itmuul ca oricum puturosi de acolo n-au de lucru

  2. […] Pentru a veni în sprijinul sălăjenilor care au neclarităţi cu privire la stabilirea vechimii în muncă reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj  » Citeste mai mult […]

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul