Ilegalități cu duiumul descoperite de Curtea de Conturi la instituţiile publice din Sălaj

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia pentru Agricultură Sălaj, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Sălaj, Direcţia de Sănătate Publică Sălaj, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt instituţiile în care controalele Curţii de Conturi au scos la iveală o serie de nereguli ce au adus prejudicii semnificative statului.

Ajutoare sociale plătite ilegal

Potrivit Raportului Public al Curţii de Conturi pe anul 2016, la AJPIS Sălaj s-au făcut o serie de plăţi nelegale, care au sărăcit bugetul statului. Astfel, instituţia a achitat ilegal ajutoare sociale şi alocaţii pentru susţinerea familiei, ca urmare a nedeclarării de către beneficiari a unor venituri nete realizate (salarii, pensii, activităţi independente), a deţinerii de depozite bancare peste limita legală, a neachitării impozitelor pentru bunurile deţinute în proprietate, precum şi indemnizaţii pentru creşterea copilului.

„Aceste erori care au condus la plăți nelegale s-au produs ca urmare a nedeclarării veniturilor încasate, unele peste limita admisă de lege, a nerecalculării cuantumului în funcție de veniturile efectiv realizate, potrivit Deciziei de impunere finală eliberată de autoritățile fiscale”, se arată în raport.

Tot la AJPIS Sălaj, controlul efectuat a scos la iveală deficienţe privind corectitudinea evidenței contabile în sensul că evidența contabilă sintetică a conturilor „Debitori” și „Creditori”, raportate către ANPIS la finele anului 2016 prin situațiile financiare nu concordă cu evidența analitică a acelorași conturi din programul informatic SAFIR, aplicație care gestionează plățile reprezentând beneficii de asistență socială.

Principalele recomandări formulate pentru eliminarea deficiențelor identificate au constat în stabilirea realității creanțelor și datoriilor privind drepturile ce decurg din beneficii de asistență socială, efectuarea corecțiilor necesare, stabilirea și recalcularea sumelor rezultate în urma corecțiilor efectuate, recuperarea prejudiciilor, virarea la buget a sumelor pe măsura recuperării, virarea drepturilor prescrise la termenele legale la buget.

„Întrucât valoarea abaterilor se încadrează sub nivelul pragului de semnificaţie, opinia de audit pentru bugetul de stat este opinie cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte, deoarece la nivelul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în mod operativ, s-au efectuat demersuri în sensul corectării unora dintre erori. Pentru remedierea deficienţelor identificate au fost emise decizii prin care s-au dispus măsuri ce trebuie implementate atât la nivelul ministerului, cât şi la nivelul ANPIS, decizii care nu au fost contestate de către conducerile celor două entităţi”, subliniază documentul elaborat de reprezentanţii Curţii de Conturi.

Ajutoare de minimis necuvenite

Probleme multe au fost identificate şi la Direcţia pentru Agricultură Sălaj.  Acţiunea de audit financiar a stabilit că au fost efectuate înregistrări contabile eronate privind bunuri care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru a fi încadrate ca mijloace fixe, contravaloarea studiilor pedologice, imobilizări necorporale înregistrate în contul de „active fixe corporale în curs de execuție”, „active fixe” și „cheltuieli cu amortizarea”. De asemenea, nu au fost înregistrate în evidența contabilă operațiuni reprezentând lipsurile constatate în gestiune, obligațiile către furnizori, debitele stabilite în sarcina beneficiarilor de sume reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, bunuri din domeniul public și privat al statului, active fixe nefinanciare, contravaloarea studiilor pedologice contractate cu oficiile pentru studii pedologice și agrochimice și amortizarea acestora.

Abateri au fost constatate şi în derularea plăților, astfel aducându-se prejudicii bugetului, Spre exemplu, au fost efectuate decontări peste nivelul prevăzut de actele normative în vigoare a cheltuielilor de transport incluse în deconturile studiilor pedologice și agrochimice, dar şi plăţi nelegale și în cazul acordării ajutoarelor de minimis, ca urmare a prezentării de date nereale, documente justificative incomplete ori situații nereale. Auditorii Curţii de Conturi au mai precizat că DAJ Sălaj a plătit ilegal ajutoare de minimis, ca urmare a nerespectării de către beneficiari a obligativității de a păstra animalele achiziționate pe o perioadă de minim trei ani, începând cu data de la care sprijinul financiar a fost acordat, şi în condiţiile prezentării de date nereale, documente justificative incomplete ori situații nereale.

Despăgubiri prea mari pentru agricultorii afectaţi de secetă

Raportul Curţii de Conturi în urma controlului efectuat la Centrul Judeţean APIA Sălaj a concluzionat că „nu au fost întreprinse demersurile legale pentru efectuarea procedurilor de înscriere în cartea funciară a unor bunuri imobile preluate în administrare în baza unor hotărâri ale Guvernului sau a bunurilor imobile (terenuri și clădiri) din domeniul public/privat al statului aflate în administrarea/proprietatea entităților controlate” şi că în cererile de plată au fost înscrise suprafețe de culturi mai mari decât cele real exploatate.

În ceea ce priveşte ajutoarele de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de seceta severă din aprilie-septembrie 2015, auditorii Curţii apreciază că APIA Sălaj a acordat în mod eronat unele compensaţii mai mari decât valoarea pierderilor înregistrate de către solicitanţi. Plăţi ilegale s-au făcut şi la capitolul ajutoare naţionale tranzitorii, o parte din bani fiind achitaţi către beneficiari decedați la data respectivă sau care au prezentat documente justificative neconforme/lipsă, dar şi către firme radiate din evidența Oficiului Registrului Comerțului la data efectuării plăților ori în perioada cuprinsă între data depunerii cererilor unice.

Plăţi nelegale şi la DSP Sălaj

În vizorul Curţii de Conturi s-a aflat şi DSP Sălaj, unde, potrivit Raportului pe 2016, bugetul de venituri și cheltuieli nu a fost fundamentat conform dispozițiilor legale în vigoare şi nu au fost înregistrate în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe corporale care au o valoare mai mică decât limita stabilită de prevederile legale. Cu privire la administrarea patrimoniului, Curtea de Conturi a constatat că nu au fost respectate în totalitate prevederile Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Din categoria abaterilor cu impact financiar, auditorii amintesc efectuarea de plăți nelegale pentru servicii de proiectare, accize aferente consumului de combustibil, servicii juridice, servicii pentru alinierea la modificările legislative apărute (OMFP nr. 2021/2013), servicii aferente unei aplicații informatice care nu se afla în proprietatea entității, servicii fără contraprestație, precum și dobânzi și penalități de întârziere, dar şi neurmărirea și nerecuperarea de la spitale și unitățile administrativ-teritoriale cu care există contract de finanțare, a indemnizațiilor pentru incapacitate de muncă plătite angajaților din FNUASS, în valoare de 114.000 de lei.

Vaccinuri expirate şi contravenţie nerecuperată la DSVSA Sălaj

La nivelul DSVSA Sălaj, auditorii au descoperit că nu au fost înregistrate în evidența contabilă creanțe datorate unor terți în baza titlurilor de creanță; ajustări ale creanțelor cu o vechime mai mare de un an; provizioane reprezentând valoarea tichetelor de masă, conform hotărârilor judecătorești definitive, a căror plată se efectuează eșalonat; obligații stabilite de instanța de judecată. Mai mult decât atât, au fost reflectate în mod eronat în contul de „Mijloace fixe” elemente patrimoniale de natura obiectelor de inventar şi au fost menținute eronat în evidența contabilă unele active fixe de natura construcțiilor care nu se mai aflau în patrimoniul unității. Reprezentanţilor Direcţiei li s-a mai reproşat că nu au respectat în totalitate prevederile legale aplicabile operațiunii de inventariere generală a patrimoniului instituției și că nu au fost predate bunurile utilizate de către ordonatorul de credite la data plecării din unitate.

O altă problemă constatată vizează efectuarea de cheltuieli nelegale pentru consumul de carburanţi. De asemenea, „s-a constatat existența unor vaccinuri cu termenul de valabilitate expirat, care nu mai pot fi utilizate pentru acțiuni imunologice, fapt care a generat o pagubă în patrimoniul instituțiilor publice”, precizează cei de la Curtea de Conturi. Sursa citată mai spune că la DSVSA Sălaj s-a efectuat în mod nelegal, din bugetul de stat, plata a 10.000 lei, reprezentând contravenție aplicată pentru nerespectarea procedurilor privind achizițiile publice, fără ca unitatea să dispună măsuri de recuperare a acesteia. În plusm, nu a fost calculat, înregistrat, declarat și virat la bugetul UAT-urilor, impozitul pe clădiri și teren, pentru partea de clădire în care se desfășoară activități economice.

Curtea de Conturi a derulat o acţiune de contrul şi la AJFP Sălaj, unde, susţin auditorii, au descoperit neconcordanţe între declaraţiile fiscale şi cele informative depuse de către contribuabili privind obligaţiile la Bugetul general consolidat.

7 Thoughts to “Ilegalități cu duiumul descoperite de Curtea de Conturi la instituţiile publice din Sălaj”

 1. Anonim

  cele mai mari ilegalitati is la mediu la aurica grec

 2. Anonim

  da, dar Aurica Grec e nevasta directorului de la Curtea de Conturi

  1. Anonim

   cum adica? de nepotism, incompatibilitate, morala n-au auzit sotii grec?

 3. Anonim

  Pe cei de la Curtea de Conturi cine ii verifica? E usor sa bagi de vina, mai greu este sa faci ceva.
  Important este ca au obtinut si ei pensi speciale ca si parlamentarii.

 4. Un roman

  Familia Grec a su-pt bugetul statului in stil mafiot, astia doi sunt Dumnezei in Salaj, pe principiul banul public e al nostru, prostimea ramane cu restul

 5. DAJ Sălaj

  MASINILE INSTITUTIEI SUNT FOLOSITE IN INTERES PERSONAL. Este un obicei ramas de pe vremea fostului director, obicei pe care nici actualul director nu il poate sau nu vrea sa-l opreasca. Nu de putine ori vezi masinile institutiei, in parcarile magazinelor, la locuintele angajatilor, chiar si la cei care fac naveta cu ele. Se vorbeste despre acele studii pedologice, studii fara de care nu o sa se mai ia subventii de la APIA. Studii care bat pasul pe loc, din cauza angajatilor, caci ori sunt prosti , incompetent sau unii sunt LENESI . Daca mergi la DAJ Sălaj, nu e moment ca sa nu vezi in fata institutiei , la TIGARA, cel putin 2-3 angajati. Daca ii intrebi ceva, se uita la tine cu dispret, si te trimit la biroul „X” sa vezi daca e cine in el. Iar de multe ori, birourile lor sunt goale sau inchise. Au salarii/venituri marite de anul trecut, de cand s-au facut angajarile pe banda rulanta la ei. Iar cireasa de pe tort, este asa zisa „Directie de CONSULTANTA AGRICOLA „. Unde sunt angajati peste 10 persoane,plus un SEF, dar nimeni nu stie ce fac. Daca mergi la ei, gasesti maxim 2 persoane.
  Oare Curtea de Conturi a verificat cate proiecte pe fonduri europene au intocmit acesti angajati in ultimi 2-3 ani ? Pentru ce au lluat salarii?

 6. efectuarea de cheltuieli nelegale pentru consumul de carburanţi

  pai asta e la toate institutiile statului, si nu numai. Ar fi frumos sa ne dati exemplu un director care NU foloseste masina institutiei in interes personal.
  p.s. daca un sef/director este dus, adus de acasa cu masina institutiei, aceasta cheltuiala a institutiei nu este un venit al sefului/directorului?

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul