Concurs de angajare la Autoritatea Rutieră Română – Agenția Teritorială Sălaj

Autoritatea Rutieră Română (ARR) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale de execuție, vacante, în mai multe județe din țară. Astfel în județul Sălaj, postul scos la concurs de ARR este de referent de specialitate. Cei interesați de a participa la concurs trebuie să fie absolvenți de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, economice sau juridice și experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere. De asemenea, se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum șase luni, permis de conducere categoria B și cunoștințe operare calculator – pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Termenul limită de depunere a dosarelor este 16 martie. Concursul se va desfășura la sediul central al ARR București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 și va consta în două probe: 23 martie – proba scrisă și 27 martie – interviul. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare șicurriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la ARR.

Angajări la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Tot în această perioadă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sălaj caută persoane, din mediul rural și urban, care doresc sa devină asistenți maternali. O primă condiție este ca persoanele interesate să aibă minimum opt clase absolvite. Imediat după activitatea de evaluare, respectiv formare, care se realizează gratuit de către DGASPC Sălaj, persoana va fi angajată. Potrivit reprezentanților instituției precizate se oferă un salariu atractiv, în baza unui contract de muncă, tichete de vacanță, indemnizație de hrană, dar și alte beneficii. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la sediul DGASPC Sălaj, la adresa de email: office@dgaspcsj.ro, la numărul de telefon 0260/615017 interior 23, 28, 19 sau pe siteul instituției www.dgaspcsj.ro.

One Thought to “Concurs de angajare la Autoritatea Rutieră Română – Agenția Teritorială Sălaj”

  1. Sorin

    SEFA ARR Salaj nu are permis,cum sa ceri in CV asta?

Dă-i un răspuns lui Sorin Anulează răspunsul