Primăria Zalău angajează paznic

Primăria municipiului Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post de paznic. Candidații interesați în a participa la concurs trebuie să îndeplinească câteva condiții: studii medii liceale sau școală profesională absolvite cu diplomă și cinci ani vechime în muncă. Potrivit anunțului candidații trebuie să aibă abilități, calități și aptitudini necesare constând în: confidențialitate, obiectivitate, responsabilitate și profesionalism. Concursul va consta în două probe: scrisă – 2 aprilie, ora 10, respectiv proba interviu care va fi comunicată ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Zalău până în 23 martie, ora 16, și trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă meserie sau în specialitate studiilor, în copie; cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Informații suplimentare se pot obține de sediul Primăriei Zalău din Piaţa Iuliu Maniu nr. 3, camera 30, telefon 0260/610.550, interior 162.

4 Thoughts to “Primăria Zalău angajează paznic”

 1. Anonim

  La ce naiba mai faceți angajări? De ce nu răriți de prin birouri?

 2. Anonim

  daca este membru psd sau sustinator nu mai trebuie cazier

 3. m

  trebuie pus beleaua fostul sponsor de la a v e ,eroul cu mirobusul,elevilor di m m ,pentru ca mai are neamuri la p m z

 4. m

  trebuie pus beleaua fostul sponsor de la a v e ,eroul cu mirobusul,elevilor di m m ,pentru ca mai are neamuri la p m z

  \

Leave a Comment