Zilierii pot lucra doar la persoane juridice

Magazin Salajean 4 mai 2011 0

Zilierii pot lucra doar la persoane juridice

Doar persoanele juridice vor putea angaja legal zilieri, conform prevederilor Legii Zilierilor, intrată în vigoare din această săptămână. Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj a prezentat, în cursul zilei de ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, care sunt schimbările importante în piaţa muncii în vederea flexibilizării acesteia, creşterii numărului de contracte de muncă, diminuării muncii la negru şi creşterii gradului de protecţie socială a angajaţilor. Conform noilor reglementări aduse prin Legea nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, aceştia vor putea fi angajaţi doar de către persoane juridice, acestea din urmă fiind obligate să plătească un impozit de 16 la sută reţinut din veniturile angajatului. Pentru a intra în legalitate, angajatorii vor trebui să declare la inspectorat numărul celor angajaţi cu ziua şi perioada lucrătoare, în baza unui registru de evidenţă a zilierilor. Aceste registre în care se înscriu zilierii se tipăresc şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea lor se face de către Inspecţia Muncii prin Inspectoratele Teritoriale, conform articolul 6 din Normele metodologice ale Legii Zilierilor nr.52/2011, publicate în Monitorul Oficial nr.300/2011, a precizat directorul ITM Sălaj, Daniela Biriş.

Noua prevedere legislativă stabileşte că durata activităţii ocazionale prestate de zilierul român sau străin este de minimum o zi şi cel mult 12 ore de lucru zilnic, respectiv şase ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Totodată, niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai mare de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, fiind plătit cu minim doi lei şi maxim 10 lei pentru fiecare oră de lucru. Acelaşi act normativ stabileşte şi faptul că nu poate lucra ca şi zilier o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Potrivit sursei menţionate anterior, domeniile în care pot activa zilierii sunt agricultură, vânătoare şi pescuit, exploatări forestiere, piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural, manipulări de mărfuri, activităţi de întreţinere şi curăţenie. A fost exclus intenţionat domeniul construcţii din Legea Zilierilor, tocmai pentru că în această categorie sunt întâlnite cele mai mari probleme legate de munca fără documente legale, a precizat Daniela Biriş.

Legea zilierilor are însă şi câteva lipsuri pentru zilieri. Astfel, legea nu cere dovada că zilierul este apt de munca la care este angajat, ci porneşte de la ideea că este. În plus, legea nu prevede asigurare în caz de accident de muncă, iar zilierul nu beneficiază de asigurări sociale. Mai precis, zilierul nu este asigurat la pensie, nu este asigurat la sănătate şi la somaj, în schimb, i se oferă opţional posibilitatea, dacă doreşte, să se asigure ca persoană fizică, din veniturile pe care le realizează. Angajatorul nu are obligaţia asigurării la şomaj, pensie şi sănătate.

Amenzi pornind de la 1.000 de lei

Sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor legale la angajarea unui zilier sunt destul de ridicate. Astfel, angajatorul riscă amendă contravenţională de la 1.000 şi până la 2.000 de lei în cazul în care oferă zilierului o remuneraţie brută orară mai mică decât nivelul stabilit prin hotărâre de guvern. Neînfiinţarea registrului de evidenţă a zilierilor ori neînregistrarea acestora în respectivul document aduce angajatorilor amenzi cuprinse între 2.000 şi 3.000 de lei. Amenda se va acorda pentru fiecare zilier identificat ca nefiind înregistrat.

Actul normativ prevede în anexă şi un model de registru de evidenţă a zilierilor, pe care angajatorii vor trebui să-l folosească. Documentul cuprinde numele şi codul unic de înregistrare al angajatorului, precum şi un tabel în care sunt înscrise data de desfăşurare a activităţii, numele şi codul numeric personal al acestuia, seria şi număr cărţii de identitate a lucrătorului, suma primită de zilier, semnătura de primire. Inspecţia Muncii va verifica documentele şi va aplica eventualele sancţiuni.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »