Zece zile pentru depunerea cererii de şomaj

Magazin Salajean 21 martie 2011 0

Zece zile pentru depunerea cererii de şomaj

Din luna martie 2011, cei care rămân fără un job trebuie să-şi depună cererile în zece zile pentru a beneficia de plată de la data intrării în şomaj. Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data încetării raporturilor de muncă, dacă cererea este înregistrată la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) în termen de 10 de zile de la această dată.

Potrivit informaţiilor furnizate de Romeo Sârca, directorul AJOFM Sălaj, dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. În cazul absolvenţilor, termenul de zece zile curge de la expirarea celor 60 de zile de la data absolvirii unei forme de învăţământ, în care trebuie să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Conform prevederilor OUG nr.123/2011, de modificare a Ordinului nr. 85/ 2002, pentru înregistrarea dosarului de şomaj, e nevoie de următoarele documente: actul de identitate în original; actele de studii şi de calificare, în original şi în copie; adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj.

Persoanele îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj sunt obligate, conform legislaţiei actuale: să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată orice modificare privind: încadrarea în muncă, emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente; realizarea unor venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social, plecarea din ţară, concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului; pensionarea; admiterea într-o formă de învăţământ; alte situaţii, să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată; să facă dovada că a căutat activ un loc de muncă.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »