Tinerii sălăjeni pot accesa finanţări ca să îşi înfiinţeze IMM-uri

magazinsalajean 5 iulie 2012 0
Tinerii sălăjeni pot accesa finanţări ca să îşi înfiinţeze IMM-uri

Mihaela Moldovan

Tinerii sălăjeni interesaţi să se lanseze în afaceri pot apela la Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, derulat , în acest an, de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M). Prin programul respectiv, autorităţile centrale vizează
stimularea înfiinţării de noi microintreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Finanţarea programului se va face cu fonduri de la bugetul de stat prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, înscrierile urmând să se realizeze on-line, în aplicaţia pusă la dispoziţie pe site-ul AIPPIMM : www.aippimm.ro. Beneficiarii programului pot fi tinerii debutanţi în afaceri, cu vârsta de până la 35 de ani, care nu au mai deţinut calitatea de acţionar sau asociat în vreo firmă şi au un plan bun de afaceri cu care să obţină un punctaj cât mai mare la aplicaţia on-line.
Dintre facilităţile oferite prin Program poate fi menţionată acordarea de alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50 la sută din valoarea proiectului de investiţii, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 10.000 de euro. Se vor acorda garanţii de stat până la cel mult 80 la sută din valoarea creditului solicitat, pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 80.000 de euro, prin intermediul Fondului Naţional de Garantare al Creditelor pentru IMM .
O altă facilitate de sprijinire a tânărului întreprinzător adoptată anul trecur prin acelaşi act normativ care a reglemtat şi programul anterior amintit este aceea potrivit căreia cheltuielile de asigurări sociale datorate de angajatori sunt scutite pentru veniturile a cel mult patru salariaţi – dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu brut pe economie din anul anterior pentru fiecare salariat.
Condiţiile de eligibilitate fac referire la microintreprindere care poate fi înfiinţata de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult cinci întreprinzători debutanţi asociaţi. Microintreprinderea trebuie să aibă în obiectul de activitate cel mult cinci grupe de activităţi CAEN, cu excepţia următoarelor activităţi: intermedieri financiare şi asigurări; tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, plante şi substanţe aflate sub control naţional, precum şi activităţile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.
De asemenea, tânărul întreprinzător trebuie să angajeze cel puţin doi salariaţi la momentul obţinerii facilităţilor de finanţare şi să reinvestească măcar 50 la sută din profitul realizat în anul precedent.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »