Termenul limita pentru plata taxelor si impozitelor locale – 30 septembrie

Magazin Salajean 11 septembrie 2008 0

Conform prevederilor Codului Fiscal privind impozitele si taxele locale, Primaria Zalau reaminteste contribuabililor, persoane fizice si persoane juridice, faptul ca impozitul pe cladiri, teren si mijloace de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la 31 martie si, respectiv, 30 septembrie inclusiv. Municipalitatea mai face cunoscut ca, pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 la suta pentru anul 2009, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Potrivit primarului Radu Capilnasiu, pentru a evita aglomeratia la ghisee, contribuabilii isi pot plati obligatiile catre bugetul local si la oficiile postale. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de Consiliul local si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Pentru anul 2008 si 2009, cota este de 12 la suta, a facut cunoscut primarul, ieri, in cadrul unei conferinte de presa. Capilnasiu sustine ca, pentru neplata la termenele scadente a obligatiilor datorate bugetului local, se vor calcula majorari de intarziere de 0,1 la suta pentru fiecare zi de intarziere. Primarul a subliniat ca, pana in prezent, procentul de incasare a impozitelor pe terenuri si cladiri este de 100 la suta, iar pentru mijloacele de transport, de 85 la suta, in cazul persoanelor fizice. La firme, sunt probleme doar in cazul incasarii impozitelor pentru mijloacele de transport, unde s-a realizat doar 55 la suta din ce s-a prognozat.

In alta ordine de idei, orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire, care dobandeste sau instraineaza un teren sau mijloc de transport are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, terenul sau mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii. Acesta aminteste ca, in situatiile in care contribuabilii – persoane fizice sau persoane juridice – dobandesc in strainatate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobandirii se considera astfel: data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document in care se face referire la mijlocul de transport in cauza, in cazul persoanelor care le dobandesc din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene; data inscrisa in documentele care atesta dobandirea din statele membre ale Uniunii Europene, pentru cele dobandite dupa data de 1 ianuarie 2007.

Instrainarea unei cladiri, teren sau mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladirea terenul sau mijlocul de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »