Temă de casă pentru primari: asigurare obligatorie a locuinţelor

Magazin Salajean 30 iunie 2011 0

Temă de casă pentru primari: asigurare obligatorie a locuinţelorPrimarii din judeţ au fost puşi să monitorizeze îndeaproape, dar să se şi implice în asigurarea obligatorie a locuinţelor. Potrivit prevederilor legale, primarii au obligaţia să furnizeze Pool-lui de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale – societate comercială de asigurare-reasigurare, constituită prin asocierea societaţilor de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe (PAID) – lista tuturor construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, inclusiv a celor cu destinaţia de locuinţă socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială, specificând numele şi prenumele sau denumirea proprietarului şi, după caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al acestuia, precum şi numărul din registrul de rol nominal unic şi din registrul agricol. Actualizarea se va face în termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuinţei sau a datelor de identitate a acestuia. PAID va transmite lunar lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor şi valoarea primei obligatorii datorate de fiecare, iar primarii, prin compartimentul de specialitate, vor trimite în termen de trei zile de la data primirii listei, scrisori de inştiinţare către proprietarii respectivi. Obligativitatea încheierii asigurărilor de locuinţe decurge de la un an de la începerea emiterii poliţelor. Întrucât poliţele de asigurare a locuinţelor au început să fie emise în 15 iulie 2010, termenul limită de încheiere a acestora este 15 iulie 2011.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »