Spitalele din Salaj, in moarte clinica

Magazin Salajean 26 octombrie 2007 0

Spitalele din Salaj, in moarte clinica

Studiul facut de curand de catre Institu[ia Prefectului Jude[ului Salaj la nivelul unita[ilor spitalicesti din jude[ a creat posibilitatea depistarii punctelor tari si, totodata, slabe ale structurilor spitalicesti. Astfel, sinteza prezentata de managerul Spitalului Jude[ean de Urgen[a Zalau, Ioan Muresan, arata ca unitatea pe care o conduce se afla intr-o oarecare crestere de forma. Astfel, s-a constatat ca la Spitalului Jude[ean resursele umane sunt adecvate atat ca numar, cat si ca structura. Desigur… s-a ajuns la concluzia ca indicatorii de management s-au imbunata[it, si prin prisma faptului ca Spitalul nu ar mai avea datorii, inregistrandu-se chiar un excedent in primul trimestru al anului in curs. Totusi, se pare ca sistematizarea spitalului este necorespunzatoare, iar obiectele de inventar se afla intr-o stare degradata. Probabil, din prea mult exces de zel, s-a uitat ca in cadrul studiului sa fie inclus si capitolul rela[ia medic-pacient, rubrica la care cu siguran[a am fi avut ce povesti. Poate, cu alta ocazie…

Trecem mai departe si ajungem, potrivit studiului, la Spitalul Orasenesc Jibou. Aici nu intalnim aceeasi situa[ie spre roz de la Spitalului Jude[ean. Cu alte cuvinte, cei din Jibou sufera la mai multe capitolele: dotari medicale insuficiente, probleme de func[ionare, renovarea cladirii spitalului in vesnica pomenire, pardon… asteptare. Iar daca luam in calcul si faptul ca urgen[ele medicale nu pot fi rezolvate la nivel local, implicit, revine in aten[ia noastra Spitalul Jude[ean Zalau. Ceea ce nu face parte din inten[ile noastre.

Despre Spitalul Orasenesc Simleu Silvaniei, din nefericire, nu se pot spune prea multe. Studiul arata ca spitalul de la poalele Magurii se afla intr-o stare degradanta. Sigur, ca solu[ie pentru iesirea din criza, se propune ca Spitalul Orasenesc Simleu Silvaniei sa intre, cat mai repede, intr-un amplu si urgent proces de repara[ii capitale. De asemenea, aici mai este nevoie de atragerea de medici specialisti, achizi[ionarea de noi tehnologii etc.

Ramanem in Simleu Silvaniei, insa ne indreptam aten[ia inspre o alta loca[ie spitaliceasca, si anume, inspre Centrul de Cercetari si Asisten[a Medicala. Suntem informa[i ca Centrul are, la ora actuala, si datorii, de fapt, indatoriri financiare aflate in termen legal de plata. De asemenea, Centrul se mai lauda ca are un numar de doua protocoale de cercetare – pentru depistarea cancerului – cu universita[i din [ara, insa s-a cam asternut timpul si, totodata, praful pe aparatura medicala. Pentru a iesi din pseudo criza de forma in care se afla, cei de la Centrul de Cercetari si Asisten[a Medicala propun, in afara achizi[ionarii de aparatura performanta pentru mai multe sec[ii, si largirea domeniului de investiga[ii, cum ar fi endoscopiile si colonoscopiile.

La Centrul de Sanatate Cehu Silvaniei, constatam ca flacara doar palpaie, ceea ce, in termeni ceva mai tehnici, ar insemna ca unitatea spitaliceasca este dotata minimal pentru func[ionare. Desigur, cei de la Cehu Silvaniei stau prost si in ceea ce priveste aparatura, care este mai veche de 5 ani (spun ei), in timp ce resursele financiare sunt limitate. Mai in gluma, mai in serios, daca privim realitatea in fa[a, am putea trage concluzia ca, la Cehu Silvaniei, la ora actuala, Centrul de Sanatate Cehu Silvaniei este intubat. Nu pentru a fi anesteziat, ci datorita faptului ca pacientul s-ar afla in stare comatoasa, [inut in via[a artificial. Specialistii spun ca solu[ia cea mai buna, in cazul Centrului de Sanatate din Cehu Silvaniei, ar fi eutanasia sau, mai bine spus, decuplarea de la aparate. La alegere…

In fine, mai aflam ca Spitalul de Boli Cronice din Crasna nu are datorii peste termenul legal, deci sunt cu pla[ile in grafic. Totusi, printre problemele de aici, una cronica ar consta in faptul ca Spitalul duce lipsa si de medici de specialitate. Desigur, mai lipsesc fondurile, in timp ce costurile de spitalizare sunt destul de mari, in contextul in care numarul de paturi este extrem de redus. Ca atare, pacien[ii iau drumul Zalaului, mai precis al Spitalului Jude[ean de Urgen[a Zalau. Acelasi Spital Jude[ean de Urgen[a Zalau…

Investi[ii haotice in sistemul sanitar

Prefectul Andrei Todea a prezentat, in cadrul unei conferin[e de presa care a avut loc mar[i, o parte dintre concluziile raportului cu privire la situa[ia actuala si de perspectiva a sistemului sanitar salajean. In opinia lui Andrei Todea, pentru a investi banii in mod eficient in domeniul sanata[ii, este nevoie de strategie sau, in cel mai rau caz, sa fie stabilite o serie de linii directoare. In acest sens, Institu[ia Prefectului a ini[iat o ac[iune in cadrul careia au fost transmise adrese prin care s-au solicitat reprezentan[ilor administra[iei publice locale si conducerilor unita[ilor medicale cu paturi, informa[ii privind strategia de dezvoltare a sistemului medical din comunita[ile respective. De asemenea, au mai fost colectate date privind indicii generali de mortalitate, morbiditate, pe diferite afec[iuni.

Cat priveste datele ob[inute in urma centralizarii informa[iilor, prefectul de Salaj a declarat ca, avand in vedere ca primariile nu au o strategie de dezvoltare economica a comunita[ilor, ne-am asteptat ca la chestionarul trimis la primarii sa nu avem mari rezultate, constatand ca strategia in domeniul sanitar este in[eleasa in sensul nevoii de fonduri. Insa, am realizat o situa[ie clara privind starea infrastructurii medicale in comune. Cat priveste managerii de spitale, desi acestia au un contract de management cu ministerul, fiind obliga[i sa aiba o strategie pe termen scurt si chiar mediu, majoritatea sunt axa[i pe supravie[uirea de pe o zi pe alta.

Andrei Todea a mai dorit sa sublinieze ca datele privind situa[ia sistemului sanitar salajean au fost dezbatute in sedin[a Colegiului Prefectural, ulterior fiind invita[i la o dezbatere parlamentarii salajeni, managerii unita[ilor sanitare cu paturi, primarii din localita[ile in care func[ioneaza spitale, reprezentan[ii Consiliului Jude[ean, ai ASP, CAS, Colegiului Medicilor si ai Asocia[iei Medicilor de Familie. Mai mult de atat, materialul urmeaza sa fie prezentat in cadrul urmatoarei sedin[e de Consiliu Jude[ean. Scopul final este acela de a se stabili liniile directoare, astfel incat sa se stie cu exactitate unde vor fi canalizate fondurile care vor fi alocate sistemului sanitar.

Nu in ultimul rand, prefectul Todea a declarat ca, in opinia sa, unul din punctele slabe ale sistemului de sanatate salajean este medicina primara, respectiv medicina de familie: Desi este o afacere privata, finan[ata de Casa Jude[eana de Asigurari de Sanatate, consider ca medicii de familie ar trebui sa se implice mult mai mult. De-a lungul timpului, acestia s-au obisnuit sa fie vesnicii nemul[umi[i.

In finalul intalnirii cu presa, prefectul Andrei Todea a subliniat ca nu putem investi haotic in sistemul sanitar, motiv pentru care urmatorii pasi pe care Institu[ia Prefectului ii va face, in calitate de mediator intre institu[iile implicate in realizarea acestei strategii, vor consta in ini[ierea unor dezbateri publice. Acestea vor avea ca principal obiectiv responsabilizarea alesilor locali, astfel incat acestia sa isi asume si strategia de dezvoltare a sistemului sanitar.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »