Spitalele din Sălaj au fost clasificate

Magazin Salajean 18 mai 2011 0

Spitalele din Sălaj au fost clasificate

Două treimi din spitalele aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor locale au fost deja clasificate în funcţie de nivelul de competenţă. Majoritatea s-au încadrat în categoriile a IV-a (nivel de competenţă bazal) şi a V-a (nivel de competenţă limitat). Printre judeţele în care s-a finalizat procesul de clasificare în funcţie de competenţă a unităţilor sanitare se numără şi Sălajul.

Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a cerut reprezentanţilor direcţiilor de sănătate publică să verifice la faţa locului dacă existe neconcordanţe între fişele de autoevaluare transmise de unităţile sanitare şi realitatea din teren.

Conform legislaţiei în vigoare, până la 1 iunie 2011, data intrării în vigoare a noului contract-cadru, toate unităţile sanitare trebuie clasificate, în funcţie de competenţă, într-una din cele cinci categorii de clasificare.

Până la sfârşitul săptămânii trecute, spitalele au fost obligate să solicite, în scris, direcţiei de sănătate publică din aria administrativ teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, clasificarea în noile condiţii.

Cererea unităţilor trebuia însoţită de o fişă de autoevaluare de a cărei corectitudine şi realitate a datelor înscrise răspunde managerul unităţii solicitante. Pe baza documentelor transmise de către direcţiile de sănătate publică, Ministerul Sănătăţii va aproba categoria în care spitalul va fi clasificat.

Clasificarea spitalelor va avea un rol esenţial în elaborarea propunerilor de modelare a finanţării spitalelor, pe nivele de competenţă şi performanţă, şi pentru planificarea achiziţiilor de aparatură medicală. Clasificarea spitalelor înseamnă creşterea eficienţei funcţionării spitalelor prin evitarea suprapunerilor şi paralelismelor între unităţile spitaliceşti, dar şi asigurarea accesului echitabil al cetăţenilor la serviciile medicale.

Cinci categorii pentru clasificarea spitalelor:

– spitale de categoria V: nivel de competenţă limitat – spitale care asigură, după caz, servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronic, servicii medicale într-o singură specialitate sau servicii paleative;

– spitale de categoria IV: nivel de competenţă bazal – spitale care deservesc populaţia pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate;

– spitale de categoria III: nivel de competenţă mediu – spitale care deservesc populaţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi are sediul şi, doar prin excepţie, din judeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mediu de complexitate;

– spitale de categoria II (cu subcategoria II M pentru unităţile monoprofil) : nivel de competenţă înalt – spitale care deservesc populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi din judeţele limitrofe, cu nivel înalt de dotare şi încadrare resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate;

– spitale de categoria I (cu subcategoria I M pentru unităţile monoprofil): nivel de competenţă foarte înalt – spitale care asigură asistenţa medicală la nivel regional, deservind populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi alte judeţe, cu cel mai înalt nivel de dotare şi încadrare cu resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »