Se depun raportarile contabile pentru primul semestru

Magazin Salajean 19 iulie 2010 0

Se depun raportarile contabile pentru primul semestru Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Salaj aduce la cunostinta contribuabililor ca operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportarile contabile la 30 iunie 2010, la unitatile fiscale teritoriale ale Ministrului Finantelor Publice (MFP), in raza carora sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice 1879/2010, publicat in Monitorul Oficial 447/01.07.2010. Astfel, raportarile contabile precum si declaratiile pe propria raspundere se vor depune pana cel mai tarziu la 13 august 2010, inclusiv, acestea putand fi depuse la registratura unitatilor teritoriale sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

Raportarile contabile se compun din trei formulare, respectiv: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10); contul de profit si pierdere (cod 20); date informative (cod 30).

DGFP subliniaza ca raportarile contabile la data de 30 iunie 2010 se depun pe suport magnetic impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Formatul electronic al raportarilor contabile la data de 30 iunie, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, care este pus la dispozitia operatorilor economici gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web-ul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Important de stiut e faptul ca operatorii economici, care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii, pana la 30 iunie, nu intocmesc raportarile contabile la 30 iunie 2010, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale MFP, care sa cuprinda datele de identificare ale entitatii si anume: denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare); adresa si numarul de telefon; numarul de inregistrare la Registrul Comertului; codul unic de inregistrare; capitalul social.

O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »