Scandal cu acte in regula la Primaria Plopis

Magazin Salajean 13 februarie 2007 0

Scandal cu acte in regula la Primaria Plopis

Primarul comunei Plopis, Pisek Francisc, s-a suparat, banuim, pe viceprimarul Victor Pop. Si vrea sa-l dea jos din functie. A incercat intr-o sedinta de consiliu local din ianuarie a.c.. Si nu a reusit. Viceprimarul Pop spune ca Pisek a mai incercat de atunci inca de doua ori. Si tot nu a reusit. Va reusi? Depinde, fireste, de cate ori va mai incerca. Pana la redarea a noi file din minunatul proces de integrare a Salajului in UE, astazi va prezint cateva fragmente semnificative din ciomageala cu acte de la Primaria Plopis. Mai intai,

Ce zice legea

Din Legea 215/2001 din 23 aprilie 2001, Legea administratiei publice locale: art. 78. – (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local. (2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie. Art. 79. – Viceprimarul exercita atributiile ce ii sunt delegate de catre primar, in conditiile prevazute la art. 70. Art. 80. – Mandatul viceprimarului inceteaza de drept in conditiile prevazute la art. 72, care se aplica in mod corespunzator. In acest caz consiliul local ia act de incetarea mandatului si alege un nou viceprimar. Nu redau toate articolele de lege, sunt prea multe. Si pentru ca, banuiesc, era vorba doar de implementarea art. 78, alin. 2.

Acuze. Raspunsuri

Din procesul verbal al sedintei Consiliului Local al comunei Plopis din data de 12 ianuarie 2007, citez: La punctul 4 din ordinea de zi, dl. Criste Victor prezinta expunerea de motive a primarului comunei Plopis, dl. Pisek Francisc si proiectul de hotarare prin care acesta propune schimbarea din functie a viceprimarului comunei. (

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »