Salubrizarea cursurilor de apă şi gestionarea deşeurilor – în atenţia prefectului

magazinsalajean 22 iulie 2012 0
Salubrizarea cursurilor de apă şi gestionarea deşeurilor – în atenţia prefectului

Instituţia Prefectului a găzduit vineri şedinţa lunară a Colegiului Prefectural, având ca principale puncte pe ordinea de zi „Raportul privind rezultatul verificărilor efectuate şi a măsurilor impuse prin actele de control pe linia salubrizării cursurilor de apă, aducţiuni de apă, canalizare, epurare precum şi verificările în balastiere şi căile de comunicaţie a localităţilor” şi “Gestionarea Durabilă a Patrimoniului Natural din Aria Naturală Protejată Racâş – Hida, Sit de Interes Comunitar”.
În acest context, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Sălaj, au prezentat activitatea de control a instituţiei care s-a soldat cu următoarele măsuri: 16 avertismente şi o amendă aplicată primăriei din comuna Dragu pentru neîndeplinirea măsurilor impuse de legislaţie pentru colectarea selectivă a deşeurilor, cinci avertismente şi o amendă pentru agenţii economici care exploatează nisip şi pietriş, respectiv două avertismente şi o amendă pentru agenţii economici care au ca obiect de activitate colectarea şi epurarea apelor uzate. Potrivit unui comunicat de presă remis vineri de Instituţia Prefectului Sălaj, în urma raportului prezentat s-au constatat că starea generală de salubritate a localităţilor şi a cursurilor de apă s-a îmbunătăţit, în comparaţie cu situaţia raportată în anii anteriori, dar şi că, deşi rata de colectare selectivă a crescut, per ansamblu, lucrurile ar putea sta mai bine la acest capitol.
De asemenea, o altă constatare priveşte primirea unui număr mare de sesizări pe adresa Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul Judeţean Sălaj, care sunt de competenţa administraţiilor publice locale. În acelaşi cadru, reprezentanţii Sistemului de Gospădărire a Apelor Sălaj, au precizat că au desfăşurat acţiuni pentru eliminarea depozitelor neorganizate de deşeuri, cantitatea estimată fiind de circa 200 de metri cubi.
Având în vedere aspectele menţionate anterior, prefectul judeţului, Filonaş Chiş, a solicitat instituţiilor care au atribuţii în protejarea mediului să aplice măsurile legale în vigoare pentru a reduce cantitatea de deşeuri depozitate necorespunzător, precum şi colaborarea strânsă cu primarii din judeţ
În cadrul întâlnirii respective, a fost prezentat stadiul proiectului “Gestionarea durabilă a patrimoniului natural din Aria Naturală Protejată Racâş – Hida – Sit de Interes Comunitar”, implementat de către Agenţia Judeţeană de Mediu, Consiliul Judeţean Sălaj având calitatea de partener. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “ Mediu”, axa prioritară “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, domeniu major de intervenţie “Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000”.
Scopul proiectului constă în asigurarea managementului adecvat în aria naturală protejată de interes comunitar Racâş – Hida, în vederea conservării pe termen lung a patrimoniului natural şi a dezvoltării durabile a ariei. Suma alocată pentru implementarea acţiunilor prevăzute în cadrul acestui proiect se ridică la valoarea de 1,08 miloane de lei.
Mihaela Moldovan

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »