Raportul anual privind starea mediului in judeţul Sălaj pe anul 2008

Magazin Salajean 25 martie 2009 0

Raportul anual privind starea mediului in judeţul Sălaj pe anul 2008

Raportul privind starea mediului in judeţ in anul 2008, prin problematica abordată, evidenţiază calitatea mediului in judeţ, interacţiunea cu anumite sectoare de activitate şi presiunea exercitată de acestea asupra mediului. Parcurgand conţinutul raportului se observă că structura cadru se menţine neschimbată pe ansamblu cu scopul de a face posibilă compararea şi evidenţierea, in timp, a tendinţelor in evoluţia calităţii mediului, a interacţiunii cu diferite sectoare de activitate, a impactului activităţilor antropice asupra mediului Astfel, modificările intervenite de la un an la altul (introducerea unui capitol sau a unei noi probleme) nu sunt de natură să schimbe radical conţinutul cadru al documentului.

Capitolul 1. Cadrul natural descrie judeţul din punct de vedere geografic, meteo-climatic, al resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile. Importanţa prezentării acestui capitol rezultă din necesitatea analizării evoluţiei factorilor de mediu in contextul tipului de relief, al climei, evoluţiei demografice etc.

Capitolul 2. Atmosfera. Evaluarea calităţii aerului s-a imbunătăţit simţitor in ultimii ani prin utilizarea de noi echipamente de monitorizare (staţii automate) şi a unor noi metode de evaluare (inventare şi microinventare de emisii corelate cu programe de dispersie).

Incepand cu anul 2008, a fost pusă in funcţiune, ca parte a Sistemului Naţional de Monitorizare Integrată a Calităţii Aerului, o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului. Staţia automată a fost amplasată in municipiul Zalău, in incinta Staţiei Judeţene de Meteorologie, şi are ca obiectiv măsurarea impactului zonei industriale asupra calităţii aerului ambiental. Poluanţii monitorizaţi continuu de staţie sunt NO, NOx, NO2, SO2, CO, O3, pulberi in suspensie

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »