Puncte de vedere privind noile contracte ale Companiei de Apă

Magazin Salajean 4 aprilie 2011 0

Puncte de vedere privind noile contracte ale Companiei de Apă

Acţiunile întreprinse de furnizorul serviciilor de alimentare cu apă CASSA, sucursala Zalău, respectiv refuzul de a semna contracte individuale de furnizare servicii apă-canal pentru proprietarii din blocuri (condominii), debranşările efectuate la cele 12 blocuri cât şi ameninţarea cu viitoare debranşări în cazul nesemnării contractelor pe branşament, reprezintă încălcări grave ale prevederilor legale.

Utilizatorii serviciului de apă din Zalău, din blocurile de locuinţe, au montate apometre de apartament (repartitoare de costuri), reţelele de apă pentru fiecare apartament sunt delimitate iar consumurile de apă sunt individualizate. Aşadar sunt îndeplinite condiţiile legale şi aceştia au dreptul, conform OUG 13/2008, L51/2006, L241/2006 şi Normelor metodologice ale ANRSC, la contractarea şi facturarea individuală a serviciului de apă-canal.

Iată cum sună textul de lege, Legea 241/2006, art.27 cu modificările operate de OUG 13/2008:

(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.

(2) Sunt consideraţi utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă, respectiv record propriu de canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor între utilizatori, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu şi art. 30, alin (7) al aceleiaşi legi:

(7) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apă rece în vederea repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente se realizează, în funcţie de modul de proiectare şi realizare al instalaţiei interioare de distribuţie adoptat, astfel:

a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea în fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie – în cazul distribuţiei interioare orizontale;

b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie – în cazul distribuţiei interioare verticale.

Aşadar nu se pune sub nicio formă problema construirii de branşamente individuale sau apelării la măsuri tehnice suplimentare întrucât la Zalău, până acum, cât şi pe viitor, utilizatorii din condominii (blocuri), îndeplinesc condiţiile impuse de lege şi la rândul lor, cer operatorului CASSA – filiala Zalău, să se conformeze prevederilor legale.

ADI a aprobat pentru CASSA Regulamentul serviciului de apă-canal, care însă contravine legii, respectiv Ord 88/2007- Regulamentul cadru elaborat şi aprobat de reglementator, respectiv ANRSC.

Dată fiind poziţia recentă a operatorului din Zalău, care în continuare sfidează legea şi ameninţă cu debranşările, sunt decis să folosesc procedurile legale pentru a determina atât CASSA cât şi acţionarii CASSA, prin ADI – Asociaţia de dezvoltare a infrastructurii în bazinul hidrografic Someş-Tisa să respecte legea şi prin aceasta drepturile legale ale utilizatorilor serviciului.

Pentru aceasta invit să se alăture demersului meu în primul rând proprietarii din blocurile care au petiţionat la CASSA, sucursala Zalău şi au respins contractarea şi facturarea colectivă, la nivelul branşamentului blocului.

Depunerea petiţiilor a fost o etapă, în continuare, din păcate, se impune sensibilizarea autorităţilor cu competenţe legale în deblocarea situaţiei.

Demersul trebuie documentat, iar documentaţia anexată conţine şi petiţiile pe care proprietarii din blocuri le-au depus la CASSA, sucursala Zalău şi pe care îi rog, cât mai curând posibil, să mi le pună la dispoziţie.

Coordonatele mele de contact telefonic sunt:

tel. mobil : 0740-180728

tel. fix : 0260-661144.

Călin Oşorheanu

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »