Procedurile administrative pentru acordarea despagubirilor ANRP

Magazin Salajean 19 iunie 2012 0

Situatia dosarelor ANRP este cunoscuta in toata tara, ca urmare a nepasarii autoritatilor in solutionarea acestora. Peste 40.000 de proprietari care si-au depus dosarele la ANRP asteapta degeaba despagubirile prevazute de legile 9/1998 si 290/2003 , dosarele lor fiind in evidentele institutiei de sapte ani de zile, intacte. Intrucat ANRP invoca lipsa fondurilor, in ciuda hotararilor detinute de la Consiliul Judetean, zeci de mii de romani asteapta in zadar banii pe care cel mai probabil, nu-i vor mai vedea niciodata. Si cu toate acestea, bani se dau! Se dau celor care au hotarari obtinute prin instanta, respectiv celor care au incercat pe cale judiciara obtinerea sumelor ce li se cuvin.

Deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinele conducatorilor administratiei publice centrale investite cu solutionarea notificarilor si in care s-au consemnat sume care urmeaza a se acorda ca despagubire, insotite, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice inscrisuri care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire la Secretariatului Comisiei Centrale, pe judete, conform esalonarii stabilite de aceasta.

Notificarile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, insotite de deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinelor conducatorilor administratiei publice centrale continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si de intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, in termen de 10 zile de la data adoptarii deciziilor/dispozitiilor sau, dupa caz, a ordinelor.

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.329/2003 va proceda la predarea, pe baza de proces-verbal de predare-primire, catre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentatiilor depuse de catre titularii deciziilor/dispozitiilor motivate prin care s-a stabilit ca masura reparatorie acordarea de titluri de valoare nominala si care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a noii legi.

Pe baza situatiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despagubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeaza la analizarea dosarelor in privinta verificarii legalitatii respingerii cererii de restituire in natura.

Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor, in care, in mod intemeiat cererea de restituire in natura a fost respinsa, dupa care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societatii de evaluatori desemnate, in vederea intocmirii raportului de evaluare.

Dupa primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnata va efectua procedura de specialitate, si va intocmi raportul de evaluare pe care il va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va contine cuantumul despagubirilor in limita carora vor fi acordate titlurile de despagubire.

In baza raportului de evaluare Comisia Centrala va proceda fie la emiterea deciziei reprezentand titlul de despagubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.

CAI DE ATAC IN JUSTITIE

Deciziile adoptate de catre Comisia Centrala pot fi atacate cu contestatie in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, in contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Contestatia suspenda exercitiul dreptului de dispozitie asupra titlului de despagubire al titularului. Despre contestatii se va face mentiune in evidentele tinute de entitatea care indeplineste functii de registru si depozitare pentru Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

Dupa constituirea Fondului Proprietatea si desemnarea societatii de administrare, odata cu comunicarea deciziilor adoptate de Comisia Centrala, societatea de administrare a Fondului Proprietatea si entitatea de depozitare si inregistrare a actiunilor Fondului Proprietatea vor fi instiintate de Secretariatul Comisiei Centrale despre existenta oricaror litigii sau proceduri administrative prealabile, in curs de desfasurare, avand ca obiect deciziile emise de Comisia Centrala.

In cazurile prevazute anterior conversia titlurilor de despagubire se va face numai dupa finalizarea procedurii administrative prealabile sau, dupa caz, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care contestatia formulata in temeiul art. 19 din titlul VII al legii a fost respinsa, in cazul in care procedura administrativa a fost urmata de o procedura judecatoreasca.

In cazul in care, dupa parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, dupa caz, judecatoresti, a fost acordata o suma mai mare decat cea stabilita in titlul de despagubire, decizia reprezentand titlul de despagubire se va emite de catre Comisia Centrala pentru suma astfel stabilita.

www.coltuc.ro

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »