Primim la redactie

Magazin Salajean 21 iunie 2010 0

Subsemnatul Gudea Valentin, domiciliat in Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 24, bl. B41, sc. H, ap. 10, va solicit sprijin prin puterea si competenta dumneavoastra in urmatoarele:

1. Pe foaia colectiva de prezenta de pe luna iunie 2004, atat eu cat si colegii, suntem trecuti duminicile cu 8 ore, desi noi lucram 24 ore si dupa aceste ore intram luni iar in tura de 8 ore.

Aceste ore lucrate, peste limita legala admisa de Codul Muncii, erau trecute in graficele de lucru intocmite la locul de munca. Foile colective de prezenta sunt facute in asa fel incat angajatorul (SC Industries Elite Bobota, repezentat de director general Petzer Katalin) sa nu incalce prevederile Codului Muncii art. 4 (munca peste prevederile legale este interzisa) si art. 6 alin. 1 (orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale fara nicio discriminare).

Din foile colective de prezenta pe care angajatorul le-a intocmit, cel putin din 2002, cand m-am angajat si pana in mai 2007, care au fost transmise altor institutii de stat si organe de ancheta nu reiese ca as fi lucrat ore suplimentare interzise de Codul Muncii.

La o privire mai atenta, aceste ore se regasesc pe fluturasul de salariu la rubrica Suma impozabila cu suma de bani aferenta orelor lucrate peste limita admisa de Codul Muncii.

De asemenea, aceste ore se regasesc in procesele verbale de predare-preluare a serviciului de paza pe care le intocmeam noi, agentii de paza.

Solicit verificarea acestor registre cu procesele verbale de la SC Industries Elite Bobota, sectiile Bobota si Sarmasag pentru a constata ca orele care apar pe fluturasii de salariu la suma impozabila sunt ore efectiv lucrate (peste prevederile legale stipulate in Codul Muncii).

Angajatorul a indus, cu buna stiinta, in eroare diferitele institutii ale statului atunci cand a fost verificat. Astfel, la Judecatoria Zalau a specificat ca suma impozabila reprezinta ore libere platite, iar la Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj a declarat ca suma impozabila reprezinta premii lunare.

De asemenea, la I.T.M. au ajuns foi colective de prezenta trucate, unde nu se regasesc toate orele lucrate (respectiv cele lucrate peste limita legala admisa de Codul Muncii).

2. In anul 2006, pe lunile ianuarie, februarie, martie si mai, nu am fost platit cu spor de 25% pentru turele de noapte efectuate sambata si duminica, in total 155 ore.

Sper sa se faca lumina in acest caz de incalcare de catre angajator a prevederilor legale stipulate in Codul Muncii.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »