Primăriile vor asigura înlocuitori pentru asistenţii personali absenţi

Mihaela Moldovan 27 septembrie 2012 0
Primăriile vor asigura înlocuitori pentru asistenţii personali absenţi

Angajatorii vor fi obligaţi ca pentru toţi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap să asigure înlocuitori, atunci când aceştia lipsesc temporar. Acest aspect este cuprins în Ordonanţa de urgenţă aprobată de Guvern, în conformitate cu Legea 136/2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Conform noilor reglementări, a fost introdusă obligaţia angajatorului, pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În cazul în care acest lucru nu este posibil, angajatorii pot acorda persoanei cu dizabilităţi o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. De asemenea, o altă soluţie pentru aceste cazuri este găzduirea persoanelor cu handicap în centre de tip respiro, în perioada cât asistentul personal absentează.
Altfel spus, primăriile sălăjene vor trebui să asigure aceşti înlocuitori sau să aleagă una din celelalte două variante descrise anterior pentru cazurile în care asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi vor absenta temporar.
Purtătorul de cuvânt al Primăriei Zalău, Manuela Ghiuruţan, a declarat că, la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară (DASC) din cadrul administraţiei municipale, nu sunt asistenţi personali – rezerve, astfel încât să poată fi angajaţi pe perioada concediului asistentului personal al persoanei cu handicap grav şi, cum în pe raza municipiului nu există nici centru de tip respiro, se va asigura persoanei cu dizabilităţi suma prevăzută de lege. „Pe perioada de concediu a asistentului personal, prin DASC, se asigură persoanei cu handicap grav o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal, conform leg. 448, art. 37, al. 2 şi 3. În prezent, atât indemnizaţiile persoanei cu handicap, cât şi plăţile pentru asistenţii personali (şi plăţile pe perioada concediilor), sunt efectuate până în luna iulie, inclusiv. Întreaga documentaţia este pregătită astfel încât, în momentul alocării fondurilor necesare de la Guvern, plăţile vor putea fi efectuate în continuare”, a spus Manuela Ghiuruţan.
În ceea ce priveşte stabilirea în grad şi tip de handicap, precum şi a perioadei de valabilitate a certificatului, acest lucru revine ca şi până acum Comisiei de Evaluare Judeţene, în baza dosarului pe care îl prezintă fiecare persoană.
Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi / sau structural – anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de Evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.
Contestaţiile la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap emise de Comisia Judeţeană de Evaluare vor fi soluţionate de Comisia Superioară, din structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care emite decizii de admitere, respingere, reevaluare a persoanelor adulte cu handicap sau încadrare ori neîncadrare în grad şi tip de handicap, în urma reevaluării.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »