Peste 100 de şoferi şi agresori, daţi în judecată de Spitalul Judeţean

Magazin Salajean 21 martie 2011 0

Peste 100 de şoferi şi agresori, daţi în judecată de Spitalul Judeţean

Peste 150.000 de lei datorează agresorii şi şoferii vinovaţi de producerea unor accidente către Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, reprezentând cheltuielile cu serviciile medicale acordate pentru tratarea victimelor. Cum puţini sunt cei care întind banii de bună voie, singura cale pentru recuperarea acestor sume este cea a instanţelor de judecată, la ora actuală fiind pe rol peste 100 de procese.

Medicii Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău au de tratat frecvent victime ale accidentelor rutiere şi ale agresiunilor fizice. Acestea au nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă care sunt costisitoare. În primă instanţă, spitalul suportă toate cheltuielile în ceea ce presupune serviciile medicale. Ulterior însă, unitatea spitalicească este însărcinată cu recuperarea debitelor rezultate în urma acordării îngrijirilor medicale pacienţilor care au fost victimele agresiunii fizice şi accidentelor rutiere. Această activitate pune furnizorul de servicii medicale în dificultate, întrucât mare parte din bani nu ajung să fie recuperaţi.

Bani ceruţi în instanţe…

În prezent, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău a adunat peste 100 de procese pe calea instanţelor de judecată în vederea recuperării sumelor de bani cheltuite cu pacienţii victime ale accidentelor rutiere şi vătămărilor corporale, ajunşi şi trataţi în spital. Din datele furnizate de purtătorul de cuvânt al unităţii spitaliceşti menţionate, Codruţa Puşcaş, valoarea cheltuielilor de spitalizare acordate cazurilor rezultate din vătămări corporale se ridică la peste 150.000 de lei. În momentul de faţă, spitalul are pe rol 112 procese în care s-a constituit parte civilă, la diferite instanţe, pentru recuperarea cheltuielilor medicale ce intră sub incidenţa articolului 313 din Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Mai precis, este vorba de sumele cheltuite cu victimele actelor de violenţă şi a accidentelor rutiere ce se ridică la valoarea totală de 153.510 lei, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit sursei citate, un număr semnificativ de cazuri sunt în curs de cercetare la organele de urmărire penală, în urma soluţionării acestora urmând să se stabilească cu exactitate gradul de vinovăţie a persoanelor implicate şi valoarea prejudiciului de recuperat.

Conform legii în vigoare, persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorilor de servicii medicale, în acest caz spitalelor, şi anume să achite cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată victimei. Sumele efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Caselor de Asigurări de Sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată. Spitalele realizează o evidenţă distinctă a acestor cazuri şi au obligaţia să comunice lunar Casei de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţie contractuală aceasta evidenţă, în vederea decontării, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective.

… recuperaţi cu ţârâita

Majoritatea dosarelor sunt însă în fază de judecată sau cercetare penală. Recuperarea restului de bani depinde de finalizarea proceselor penale aflate în curs şi de posibilitatea exercitării căilor de atac în respectivele cauze. Din datele furnizate de serviciul financiar-contabil, anul trecut spitalul a recuperat sume în valoare de aproape 75.000 de lei de la vinovaţii de accidente şi agresori. Pe parcursul anului trecut s-a recuperat suma de 74.268 de lei, reprezentând cheltuieli medicale care intră sub incidenţa articolului de lege menţionat anterior. Şi pe calea instanţelor de judecată s-au soluţionat şapte dosare penale, rămase definitive, cu o valoare a prejudiciului de recuperat de 5.478,36 lei, susţine Puşcaş.

În privinţa cheltuielilor pentru serviciile medicale acordate victimelor accidentelor rutiere, sumele se recuperează aproape în totalitate. Spitalele întâmpină însă greutăţi în recuperarea banilor rezultaţi din îngrijirile medicale acordate victimelor actelor de violenţă. Agresorii fie au o situaţie materială precară, fie sunt şomeri. În plus, mulţi îşi schimbă des domiciliul, ceea ce împiedică spitalele să-şi recupereze banii.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »