Persoanele fizice impozabile nu scapă de plata TVA

Magazin Salajean 28 aprilie 2011 0

Persoanele fizice impozabile nu scapă de plata TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj face cunoscut, prin intermediul unui comunicat de presă, că persoanele fizice care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice, că oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi (activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora), sunt persoane impozabile în scopul TVA. De asemenea, potrivit sursei citate, exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate, constituie activitate economică.

Persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile sau scutite de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, după cum urmează: înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară că urmează să realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 119.000 lei sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă; dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 119.000 lei, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 119.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă; dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, cum ar fi: arendarea, concesionarea, închirierea şi leasing-ul de bunuri imobile şi livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri (cu excepţiile prevăzute de lege). Astfel, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită activităţi încadrate la profesii libere, vor completa şi depune la organele fiscale formularul 070 – „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”.

DGFP Sălaj mai face cunoscut că persoanele fizice române, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită activităţi încadrate la profesii libere, vor completa şi depune la organele fiscale formularul 020 – „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române”.

Atenţie! În situaţia în care o persoană este obligată să se înregistreze în scop de TVA şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale vor înregistra persoana respectivă din oficiu şi vor declanşa inspecţia fiscală pentru determinarea situaţiei fiscale a contribuabilului, se atenţionează în documentul remis de fisc.

Declaraţiile amintite mai sus se depun direct sau prin împuternicit ori reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »