Permis pentru Europa

Magazin Salajean 18 octombrie 2006 0

Permis pentru Europa Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca, incepand cu 1 ianuarie 2007, Romania va deveni stat membru al Uniunii Europene, cu toate drepturile si obligatiile care ii revin, conform Tratatului de Aderare din 25 aprilie 2005. Astfel, romanii vor deveni, de la data amintita, cetateni ai Uniunii Europene, si vor beneficia, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii, de drepturile si libertatile conferite de tratatele de baza ale UE. Potrivit unui comunicat remis de Ministerul Administratiei si Internelor (MAI), dreptul de libera circulatie si sedere este una dintre cele mai importante si mai IvizibileI realizari ale dreptului comunitar european. Dreptul unui cetatean al Uniunii de a se deplasa, din motive economice sau din alte motive, pe o perioada scurta, lunga sau nelimitata de timp in alte state UE, este unic in lume. Nici o alta forma de cooperare internationala intre state nu asigura, la ora actuala, un drept comparabil.

Dreptul de a circula liber pe teritoriul unui stat membru

MAI face cunoscut faptul ca toti cetatenii Uniunii, deci si romanii, pot iesi de pe teritoriul unui stat membru pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii in baza cartii de identitate sau pasaportului, valabil, care atesta nationalitatea acestora (in acest moment, circulatia pe baza cartii de identitate nu este posibila, pentru cetatenii romani, pentru ca documentul romanesc de identitate nu prezinta suficiente elemente de securitate). De asemenea, membrii de familie ai cetatenilor Uniunii, care nu au cetatenia unui stat membru, pot iesi de pe teritoriul unui stat membru pentru a calatori pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii in baza unui pasaport valabil. Dar, pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru, membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii, membrii care nu au cetatenia unui stat membru, trebuie sa aiba asupra lor fie o viza de sedere pe termen scurt, fie un permis de rezidenta.

Statele membre pot cere persoanelor care au intrat pe teritoriul lor, cu indeplinirea conditiilor mentionate, sa se inregistreze intr-o perioada de timp rezonabila si nediscriminatorie.

Dreptul la rezidenta

Cetatenii Uniunii au dreptul de a rezida pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioada de pana la 3 luni, fara nici o conditionare sau formalitati, alta decat a detine o carte de identitate valabila sau un pasaport. In schimb, pentru a obtine dreptul de rezidenta pentru mai mult de 3 luni, trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii: fie este angajat ca lucrator, fie este liber profesionist; are suficiente resurse si asigurare medicala, astfel incat acesta sa nu devina o povara pentru serviciile sociale ale tarii in care doreste sa rezideze (nu este stabilit un cuantum minim, dar se va lua in considerare situatia personala a individului in cauza); fie este angrenat intr-o instruire vocationala sau este student si are o asigurare medicala si asigura autoritatile nationale ale statului in care vrea sa rezideze, printr-o declaratie sau prin mijloace echivalente, ca nu va deveni o povara pentru serviciile sociale ale statului in cauza; este un membru al familiei unui cetatean al Uniunii, chiar daca nu are cetatenia unui stat membru, si calatoreste impreuna cu acesta.

Un alt aspect interesant este ca cetatenilor Uniunii nu li se cere sa aiba permise de rezidenta. Totusi, statele membre pot cere ca cetatenii unui stat membru al Uniunii sa se inregistreze la autoritatile competente intr-o perioada care nu poate fi mai mica de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul statului in care vor sa rezideze pentru o perioada mai mare de 3 luni. Este bine de stiut ca, pana la urma, certificatul de inregistrare va fi eliberat in urma prezentarii: unei carti de identitate sau a unui pasaport valabil; unei declaratii a cetateanului in cauza prin care mentioneaza ca indeplineste conditiile necesare de a rezida pe o perioada mai mare de 3 luni, sau prin orice dovada; unei dovezi privind legatura de rudenie sau de relatie durabila, in cazul membrilor de familie ai unui cetatean al Uniunii, membrii care sunt la randul lor cetateni ai Uniunii.

Permisul de rezidenta pentru aceste persoane se va numi IPermis de rezidenta al unui membru de familie al unui cetatean al UniuniiI si va fi eliberat in maxim 6 luni de la data depunerii cererii. Pentru eliberarea permisului de rezidenta, membrul de familie in cauza trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca cele pentru eliberarea certificatului de inregistrare, cu singura deosebire ca la prima conditie trebuie sa prezinte doar un pasaport valabil.

Valabilitatea permisului de rezidenta este de maxim 5 ani de la data eliberarii, in functie de perioada solicitata de rezidenta. Valabilitatea permisului de rezidenta nu va fi afectata daca absenta de pe teritoriul statului pentru care s-a obtinut permis de rezidenta se axeaza in urmatoarele limite: nu depaseste 6 luni intr-un an de zile; mai mult de 6 luni intr-un an, dar pe motiv de satisfacere a stagiului militar; mai mult de 12 luni consecutive, pentru motive importante precum sarcina si nasterea unui copil, boala grava, studiu sau instruire vocationala, sau mutarea in interesul serviciului in alt stat membru sau intr-o tara terta.

Decesul unui cetatean al Uniunii, plecarea sa din tara gazda, divortul, anularea casatoriei sau terminarea parteneriatului inregistrat nu afecteaza dreptul unui membru al familiei, indiferent daca este sau nu cetatean al unui stat membru al Uniunii, sa continue sa rezideze pe teritoriul statului membru in cauza, cu indeplinirea acelorasi conditii solicitate unui cetatean al Uniunii de a rezida pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii. Copiii cetateanului aflat intr-o astfel de situatie, pot continua sa rezideze pe teritoriul statului in cauza daca sunt inregistrati la o institutie de invatamant, pana la completarea studiilor. Pentru fiecare caz, in parte, pentru membrii familiei care nu au cetatenia Uniunii se mai solicita anumite conditii: in cazul in care cetateanul in cauza a decedat sau a plecat din tara respectiva, membrul de familie al acestuia trebuie sa fi rezidat pe teritoriul statului respectiv cel putin un an inainte de decesul cetateanului Uniunii, in calitate de membru al familiei cetateanului Uniunii in cauza. In cazul divortului, anularii casatoriei sau terminarii parteneriatului inregistrat, se intalnesc urmatoarele situatii: casatoria sau parteneriatul inregistrat a durat cel putin 3 ani, dar cel putin un an pe teritoriul statului membru gazda; in caz de circumstante dificile, precum violenta domestica in timpul casatoriei sau parteneriatului inregistrat, partenerul poate continua sa rezideze; in cazul in care s-a stabilit dreptul de acces la copilul minor, rezultat in urma relatiei, si curtea a stabilit ca accesul trebuie sa se faca pe teritoriul in cauza, partenerul respectiv, care nu are cetatenia unui stat membru, caruia i s-a atribuit acest drept, poate avea acces nelimitat in vederea indeplinirii acestui scop.

Dreptul de rezidenta permanenta

Cetatenii Uniunii obtin dreptul de rezidenta permanenta pe teritoriul statului membru gazda dupa o perioada de 5 ani de rezidenta legala neintrerupta, dovedind ca nu s-a luat nici o decizie de expulzare impotriva lor. Acest drept de rezidenta nu este supus nici unei conditii. Aceeasi regula se aplica si membrilor de familie, care nu au cetatenia Uniunii si care au locuit cu un cetatean al Uniunii timp de 5 ani. Dreptul de rezidenta permanenta este pierdut in cazul unei absente de pe teritoriul statului membru gazda de mai mult de 2 ani.

Permisele de rezidenta permanente sunt valabile pe termen nedeterminat si sunt reinnoite automat la fiecare 10 ani. Acestea trebuie sa fie eliberate in maxim 3 luni de la data depunerii cererii. Cetatenii pot folosi orice forma de evidenta general acceptata de catre statul membru gazda pentru a-si dovedi rezidenta continua.

Cetatenilor Uniunii sau membrilor lor de familie li se poate restrictiona dreptul de libera circulatie si de rezidenta pe motive de politica publica, securitate publica sau sanatate publica, pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii. Aceste decizii nu pot fi luate in nici un caz pe motive economice. Masurile care afecteaza libera circulatie si rezidenta trebuie sa se bazeze pe conduita proprie a persoanei in cauza; condamnarile penale anterioare nu justifica automat luarea acestor masuri. Aceasta conduita trebuie sa reprezinte o amenintare suficient de serioasa si prezenta, care sa afecteze interesele fundamentale ale statului in cauza. Simplul fapt ca documentele de intrare folosite de persoana in cauza au expirat, nu constituie motive de expulzare.

In orice caz, inainte de luarea unei decizii de expulzare, statul membru trebuie sa evalueze o serie de factori, precum perioada in care a rezidat persoana in cauza, varsta, gradul de integrare si situatia familiala pe teritoriul statului in cauza si legaturile cu tara de origine. Doar in cazuri exceptionale, pentru considerente puternice de securitate publica, ordinele de expulzare pot privi un cetatean al Uniunii, daca a rezidat pe teritoriul statului in cauza timp de 10 ani sau este minor. In acelasi context, persoana care face obiectul unei decizii de refuz de intrare sau de rezidenta pe teritoriul unui stat membru, trebuie sa fie notificata de aceasta decizie. Motivele deciziei trebuie sa fie date si persoana in cauza trebuie sa fie informata cu privire la procedurile de atacare a acestei decizii. Cu exceptia urgentelor, subiectului unei asemenea decizii trebuie sa i se permita cel putin o luna pentru a parasi teritoriul statului membru in cauza.

Ordinele de expulzare nu pot fi eliberate sub nici un fel de conditii. Persoanele vizate de ordinele de expulzare pot solicita sa li se revizuiasca situatia dupa maximum 3 ani.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »