Noutati referitoare la impozitul pe venit

Magazin Salajean 11 decembrie 2009 0

Noutati referitoare la impozitul pe venitIncepand cu 1 ianuarie, Ordonanta de Urgenta nr.109/2009 introduce o serie de modificari asupra Codului fiscal si in ceea ce priveste impozitul pe venit, infor-meaza Directia Generala a Finantelor Publice Salaj.

Noile prevederi includ tichetele de vacanta la categoria venitu-rilor salariale neimpozabile si dau o noua definitie veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor. Astfel, potrivit ordonantei, veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzu-fructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

Conform prevederilor O.U.G. nr.109/2009, sunt asimilate salariilor, in vederea impunerii: sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori; remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale; remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat.

Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual datorat este calculat de contribuabil, pe baza declaratiei de impunere, iar data de 25 mai inclusiv a fiecarui an fiscal se constituie atat termen de declarare cat si termen de plata a impozitului pe venit. O alta noutate adusa de O.U.G. nr.109/2009, este aceea ca nomenclatorul privind clasificarea activitatilor din economia nationala pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, va fi stabilit de catre directiile generale ale finantelor publice judetene.

Exista noutati si cu privire la impozitul pe veniturile nerezidentilor. Astfel, veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt considerate dividende de la un rezident. Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, veniturile din dobanzi si/sau dividende platite catre fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »