Noi probleme la sistemul cardului de sănătate

Cardurile de sănătate au fost blocate, marți dimineață, pentru aproape trei ore, din cauza unor probleme la sistemul informatic. În aceste condiţii, medicii de familie nu au mai putut elibera rețete medicale și trimiteri. Aceasta a fost cea de-a treia zi de când sistemul medical integrat se blochează.
“Până la remedierea problemelor tehnice apărute, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line. Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispozițiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 361 – 364 din H.G. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate”, se arată într-un comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Sistemul integrat de sănătate a costat aproape 107 de milioane de lei, 65 la sută din costul investiție fiind acoperit din fonduri europene.

Leave a Comment