Ne pregatim de un nou recensamant agricol

Magazin Salajean 11 ianuarie 2008 0

Ne pregatim de un nou recensamant agricol

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Lege privind efectuarea Recensamantului General Agricol, care va avea loc in perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011, in toate unitatile administrativ-teritoriale.

Conform normelor Uniunii Europene in domeniul statistic, fiecare stat membru trebuie sa efectueze un recensamant general agricol o data la 10 ani. Informatiile obtinute prin efectuarea recensamantului vor permite, ulterior, elaborarea de noi reglementari in politicile guvernamentale din domeniile economic si social, precum si in domeniul dezvoltarii rurale. Obiectivele Recensamantului General Agricol privesc: obtinerea de date statistice indispensabile procesului de participare a Romaniei la Politica Agricola Comuna; fundamentarea masurilor pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare si a altor programe care vizeaza agricultura si dezvoltarea rurala; consolidarea sistemului statistic agricol prin culegerea informatiilor privind exploatatiile agricole si caracteristicile structurale ale acestora in fiecare stat membru; asigurarea de date comparabile privind activitatile agricole, la nivel geografic, care sa acopere intreaga Uniune Europeana; stabilirea tipologiei si dimensiunii economice a exploatatiilor agricole si clasificarea unitara a exploatatiilor agricole la nivelul Uniunii Europene.

Efectuarea Recensamantului General Agricol din 2010 are ca scop evidentierea schimbarilor intervenite de la ultimul Recensamant, care a avut loc in 2002, referitoare la caracteristicile structurale ale sistemului agricol national, a suprafetelor care fac obiectul unor politici de subventionare, a suprafetelor aflate sub restrictii de mediu, a efectivelor de animale, irigatiilor, dotarii exploatatiilor agricole cu masini si echipamente agricole, precum si a persoanelor ocupate in sectorul agricol.

La Recensamantul General Agricol se inregistreaza toate unitatile care desfasoara activitate agricola, indiferent de tipul de proprietate si forma de organizare. Unitatea de recenzare este exploatatia agricola individuala, societatea comerciala, societatea sau asociatia agricola, precum si alti utilizatori de suprafete agricole si detinatori de animale care, in urma activitatii desfasurate, obtin produse agricole sau pastreaza suprafetele agricole in bune conditii de mediu.

Concomitent cu Recensamantul General Agricol se desfasoara o ancheta selectiva speciala privind metodele de productie agricola. Culegerea datelor in teren se realizeaza cu ajutorul unor formulare de inregistrare. Organizarea si efectuarea Recensamantului General Agricol se realizeaza de catre Institutul National de Statistica, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, sub coordonarea si controlul Comisiei Centrale pentru Recensamantul General Agricol. In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a acestei legi, se constituie Comisia Centrala pentru Recensamantul General Agricol, iar nominalizarea persoanelor se face prin ordin de catre conducatorul fiecarei institutii implicate. Comisia Centrala pentru Recensamantul General Agricol raspunde de pregatirea, coordonarea si monitorizarea lucrarilor necesare efectuarii recensamantului, avand urmatoarele atributii principale: aproba programul general de organizare si efectuare a Recensamantului; avizeaza formularele si metodologia de inregistrare, prelucrare a datelor si programul de publicare a rezultatelor; avizeaza clasificarile si nomenclatoarele necesare inregistrarii si prelucrarii datelor de recensamant, cu exceptia celor aprobate prin hotarari ale Guvernului; aproba, daca se considera oportun, organizarea de cercetari statistice selective conexe recensamantului; aproba instructiunile, modul de organizare si indruma actiunile si operatiunile de impartire a teritoriului unitatilor administrativ – teritoriale in sectoare si sectii de recensamant; coordoneaza actiunile de recrutare si instruire a recenzorilor, recenzorilor sefi si coordonatorilor; aproba programul de popularizare a Recensamantului General Agricol; aprobs si prezinta Guvernului rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol.

In vederea realizarii lucrarilor de organizare si efectuare a recensamantului in Salaj, se va organiza o comisie judeteana, sub coordonarea prefectului. La nivelul municipiului Zalau, a oraselor si, respectiv, a comunelor, coordonarea se va face de catre primari. Componenta si atributiile comisiilor judetene, ale municipiului Zalau, oraselor si comunelor, precum si ale secretariatelor tehnice, sunt stabilite prin hotarare a Guvernului si sunt reglementate prin norme de functionare aprobate de catre Comisia Centrala pentru Recensamantul General Agricol. Comisiile vor recruta recenzorii, recenzorii sefi si coordonatorii care primesc, pentru activitatea depusa, o indemnizatie.

In fine, persoanele fizice au obligatia de a furniza recenzorilor date si informatii corecte si complete, in timp ce persoanele juridice vor trebui sa ofere date si informatii sub indrumarea recenzorilor sefi. Datele individuale inscrise in formularele de inregistrare vor fi confidentiale, urmand a fi utilizate numai in scopuri statistice.

Pentru efectuarea lucrarilor de pregatire, organizare, culegere, prelucrare a datelor si publicare a rezultatelor recensamantului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Institutul National de Statistica va angaja personal suplimentar cu contract individual de munca pe perioada determinata.

In termen de 30 de zile de la data constituirii Comisiei Centrale pentru Recensamantul General Agricol, se va elabora proiectul de hotarare a Guvernului privind stabilirea fondurilor necesare pentru organizarea, efectuarea, prelucrarea si tiparirea rezultatelor recensamantului.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »