Montarea de repartitoare de costuri este obligatorie si nu prea

Magazin Salajean 7 mai 2007 0

Montarea de repartitoare de costuri este obligatorie si nu prea

Institutia Prefectului Judetului Salaj aduce unele lamuriri cu privire la informatiile aparute recent in presa, date referitoare la obligativitatea montarii de repartitoare de costuri pentru abonatii la sistemul centralizat de termoficare. Astfel, Prefectura precizeaza ca, in cazul consumatorilor care sunt alimentati printr-un bransament termic comun, sunt obligatorii montarea de catre proprietari a repartitoarelor de costuri, precum si stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, obligativitate ce trebuie aprobata in cadrul unei adunari generale a asociatiei de proprietari sau locatari. De asemenea, Prefectura mai face precizarea ca, din punct de vedere legal, nu se prevad nici termene si nici sanctiuni pentru nerealizarea acestei prevederi de catre proprietarii apartamentelor existente, legiuitorul avand in vedere, in mod special, obligativitatea montarii unor astfel de dispozitive in zonele unde se proiecteaza si se construiesc, in prezent, locuinte.

In alta ordine de idei, Hotararea Guvernului 462/2006 pentru aprobarea programului Termoficare 2006 – 2009 calitate si eficienta prevede ca, pentru reabilitarea termica si contorizarea instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit se acorda imprumuturi garantate de catre Ministerul Finantelor Publice, cu termen de rambursare de minimum 15 ani. Schema de finantare a proiectelor de reabilitare termica a fost deja aprobata, la fel si modul de asigurare a fondurilor necesare, si anume: 34 la suta din alocatii de la bugetul de stat, 33 la suta din fonduri ale bugetelor locale si 33 la suta din fondurile asociatiilor de proprietari.

De retinut faptul potrivit caruia nerespectarea de catre utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate sau prestate, respectiv a termenelor pentru incheierea actiunii de contorizare individuala la nivel de apartament, se constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si 1.000 de lei.

Individualizarea consumurilor de utilitati in vederea contractarii si facturarii individuale se realizeaza, in functie de sistemul de distributie adoptat, fie: prin contoare individuale montate la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei orizontale; cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecarui apartament etc. De aici rezulta ca repartitorul nu are functie de contor si nu poate fi asimilat cu acesta.

Pentru finalizarea actiunii de montare a contoarelor de energie termica sau a repartitoarelor, Hotararea Guvernului 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica, a stabilit ca termen limita data de 31 iulie 2007, fara a stabili, insa, si sanctiuni in cazul nerealizarii termenelor. In acelasi act normativ se prevede obligativitatea autoritatilor publice locale de a elabora programe de contorizare, precum si sprijinirea proprietarilor de apartamente cu venituri reduse sa-si instaleze contoare individuale de energie termica sau repartitoare, dupa caz, acordandu-le in avans suma necesara platibila in rate lunare, cu timp de rambursare 3 ani.

In fine, intregul pachet legislativ care reglementeaza problematica serviciilor comunitare de utilitati publice, elaborat in perioada 2005 – 2006 si intrat in vigoare la 21 martie 2007, urmareste sa aduca la nivel european calitatea acestor servicii si sa creeze o relatie corecta intre consumatori si operatori, legatura bazata atat pe prevederi contactuale echilibrate, cat si pe corelarea consumului masurat prin contorizare cu valoarea facturii achitate.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »