Miercuri, termenul limita de depunere a formularului 205

Magazin Salajean 28 iunie 2010 0

Directia Generala a Finantelor Publice Salaj reaminteste contribuabililor ca termenul limita de depunere a formularului 205 – Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiar de venit este data de 30 iunie 2010. Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au avut obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa in anul 2009.

Foarte important de retinut ca impozitele declarate prin acest formular, la data de 30 iunie 2010, sunt impozite finale si sunt aferente veniturilor cu regim de retinere la sursa a impozitului, altele decat veniturile din salarii sau veniturile declarate prin formularul 205 depus pana la data de 1 martie 2010.

Persoanele fizice care au beneficiat in anul 2009 de venituri impozitate prin retinerea la sursa a impozitului, si care fac obiectul formularului 205 cu termen de depunere 30 iunie, nu au obligatii declarative.

Formularul 205 se completeaza si se depune pentru impozitele retinute la sursa aferente urmatoarelor categorii de venituri: venituri din activitati desfasurate in baza contractelor sau conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, altele decat cele reglementate prin art. 52 din Codul fiscal; venituri din dividende; castiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finala; venituri din lichidare; venituri din premii si jocuri de noroc; venituri din pensii; venituri din activitati agricole; prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii; castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare; venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale; venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial; veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar; veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea si care nu provind din gospodaria proprie; sumele platite de catre organizatori persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare; indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parla-mentare si locale; veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate si altele asemenea; tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii; venituri, altele decat cele de la articolul 42, lit. k, distribuite de persoanele juridice constituite conform legislatiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 18/1991 si ale Legii 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru fiecare categorie de venit se depune de catre platitori cate o declaratie informativa. Declaratia se depune in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Suportul magnetic sau optic va fi insotit de un borderou centralizator, listat pe hartie, semnat si stampilat, potrivit legii. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul A.N.A.F. www.anaf.ro. Declaratia se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala.

Depunerea formularului 205 – Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiar de venit dupa data de 30 iunie 2010 se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si 1000 lei, in cazul persoanelor fizice si cu amenda intre 1.000 si 5.000 lei in cazul persoanelor juridice.

Informatii detaliate se pot obtine la: birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice; telefonic, la Centrul de asistenta a contribuabililor, la numarul 031-4039160; accesand pagina de internet, site-ul www.anaf.ro.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »