Mentiuni cu privire la implementarea declaratiei unice

Magazin Salajean 12 ianuarie 2011 0

Mentiuni cu privire la implementarea declaratiei unice

Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Salaj face cunoscut faptul ca, prin Hotararea Guvernului 1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate a fost aprobat modelul si continutul declaratiei unice privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si a impozitului pe venit, dar si a evidentei nominale a persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor sociale, precum si instructiunile de completare a declaratiei.

Potrivit DGFP Salaj, declaratia se depune lunar, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul portalului e-Romania, de catre contribuabilii care detin certificat digital calificat.

Pana la data de 1 iulie 2011, declaratia poate fi depusa la organul fiscal competent sau la unul dintre ghiseele acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, insotit de declaratia pe suport electronic numai de catre contribuabilii care nu detin certificat digital calificat.

Prin implementarea declaratiei unice, in ceea ce priveste contributiile sociale se asigura integrarea fluxurilor de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care are atributii in colectarea obligatiilor fiscale si Casele de Asigurari Sociale care, potrivit dispozitiilor legale, administreaza sistemele de asigurari sociale si acorda prestatiile sociale persoanelor asigurate.

Incepand cu 1 iulie 2010, depunerea declaratiei unice se va face in mod obligatoriu doar in format electronic, la distanta, ceea ce va simplifica sarcinile contribuabilului ducand la reducerea numarului de contribuabili prezenti la ghiseu.

Solicitarea de utilizare a unui certificat digital poate fi depusa, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala teritoriala din subordinea ANAF, conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 2568/2010. Cererea de utilizare a certificatului fiscal (Formular 150) trebuie insotita de urmatoarele documente: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie; documentul care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, in copie si original; documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil (acest document se depune in situatia in care titularului certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat).

Lista furnizorilor de certificate digitale calificate acreditati in prezent se gaseste pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (www.mcsi.ro), Registrul furnizorilor de servicii de certificare.

Pentru garantarea securitatii operatiunilor electronice, titularii certificatelor calificate se vor inregistra conform Instructiunilor de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line publicate pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ inregistrare certificate digitale. Aceeasi procedura se aplica si in situatia in care titularul certificatului calificat este desemnat sau imputernicit de catre mai multi contribuabili pentru semnarea declaratiilor fiscale.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »