La Racâş a avut loc “recensământul” narciselor

Magazin Salajean 25 mai 2011 0

La Racâş a avut loc “recensământul” narciselor

Agenţia de Protecţia Mediului Sălaj a derulat, ieri, la Racâş, comuna Hida, una din acţiunile prevăzute în cadrul proiectului Gestionarea Durabilă a Patrimoniului Natural din Aria Naturală Protejată Racâş-Hida-Sit de interes comunitar. 50 de elevi de la Şcoala Gimnazială din Bălan şi 50 de la Grupul Şcolar Liviu Rebreanu din Hida, îndrumaţi de cadrele lor didactice şi de specialişti ai APM Sălaj, au realizat în Poiana Narciselor studii legate de aceste plante, respectiv, referitoare la evaluarea sitului, prin simularea cartării cu aparatură GPS a ariei protejate şi prin determinarea densităţii speciei de narcise în incinta perimetrului protejat.

Activitatea susţinută ieri în Poiana Narciselor s-a concretizat într-un concurs educativ, ale cărui rezultate au evidenţiat faptul că pe suprafaţa explorată cresc în medie 12-14 narcise pe metru pătrat şi o mare diversitate de plante, până la 14 specii floristice (între care Piciorul Cocoşului, Nu mă uita, Scânteiuţa, Toporaşi, Mălaiul Cucului, Stânjenei, flori pe care copiii din cele două comune le-au recunoscut cu multă uşurinţă). Pentru modul de colectare a informaţiilor în echipă, realizarea hărţilor zonei, numărarea narciselor (de pe suprafaţa unui metru pătrat, marcată de un cadru şablon) şi identificarea diferitelor flori din Poiană, elevii de la Hida au fost răsplătiţi, de către reprezentanţii APM Sălaj, cu Diplomă pentru originalitate, iar cei de la Bălan, cu o Diplomă pentru spiritul ecologic. Ulterior, la poala pădurii s-au mai derulat activităţi recreative, dar şi un scurt recital artistic, susţinut de eleve din ambele comune care au interpretat cunoscute melodii populare din Sălaj. Supriza momentului a constituit-o creaţia ad-hoc a unui elev, care a compus, chiar după terminarea activităţilor de cartare şi numărare a florilor, o poezie referitoare la activităţile de protejare a naturii în care au fost implicaţi.

Educarea tinerei generaţii în spiritul cunoaşterii, respectului şi protejării naturii prin vizite educative în perimetrul ariei naturale este una dintre activităţile susţinute în cadrul proiectului. S-au derulat vizite în perimetrul ariei protejate Racâş-Hida, pentru informarea şi conştientizarea elevilor despre importanţa protejării şi conservării elementelor patrimoniului natural. Dorim ca aceşti copii, micii ecologişti, să înveţe din greşelile celor mari, care nu ar trebui să mai fie lăsaţi pe aceste suprafeţe cu animalele la păşune, fiind arii protejate. Tot între activităţile interzise în această zonă, mai pot fi menţionate lucrările agricole sau culesul florilor. Cei mai tineri cetăţeni ai comunelor Hida şi Bălan sunt în măsură să conştientizeze populaţia de valorile cu care am fost înzestraţi şi dăruiţi şi mai ales să le protejeze. La sfârşitul anului 2012, după ce va fi finalizat şi Planul de management al ariei, Poiana Narciselor va trece în administrarea Primăriei din Hida. Administratorul va trebui să interzică activităţile menţionate care pot distruge această oază de o frumuseţe şi de o unicitate incontestabilă, a declarat Aurica Grec, directorul APM Sălaj.

Reiterăm faptul că proiectul Gestionarea Durabilă a Patrimoniului Natural din Aria Naturală Protejată Racâş-Hida-Sit de interes comunitar este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU Axa Prioritară 4, beneficiar este APM Sălaj, partener fiind Consiliul Judeţean Sălaj. Scopul acţiunilor întreprinse ieri la Racâş a vizat: determinarea perioadei de înflorire a narciselor, a densităţii acestora, cunoaşterea perimetrului ariei protejate şi schiţarea limitelor în care vegetează populaţia de narcise, observarea habitatului de păduri, precum şi a elementelor care ar putea avea efecte negative asupra ariei naturale protejate, identificarea unor soluţii pentru păstrarea patrimoniului natural al ariei. Întreaga arie cuprinsă în proiect măsoară 240 de hectare de teren, cu păduri dacice de stejar şi carpen şi include şi binecunoscuta Poiană a Narciselor.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »