Institutiile de control pot verifica aceeasi firma doar o data la doi ani

Magazin Salajean 18 martie 2010 0

Institutiile de control pot verifica aceeasi firma doar o data la doi aniControalele efectuate de diversele organe de specialitate cu atributii in acest sens sunt adesea percepute de contribuabili ca o metoda de sicanare si de intimidare a lor, in scopul de a le influenta comportamentul si atitudinea fata de reprezentantii organelor cu atributii de control. O asemenea perceptie este intarita mai ales atunci cand, controalele efectuate de aceleasi organe de control, la acelasi contribuabil, se repeta la intervale prea mici de timp (sub un an), se arata in expunerea de motive a unui proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei.

Initiativa vizeaza modificarea si completarea Legii 252/ 2003, privind registrul unic de control. Potrivit reglementarilor legale in vigoare, organele cu atributii in domeniile financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege au dreptul sa efectueze actiuni de control la contribuabilii, persoane juridice inregistrate la oficiile registrului comertului de pe langa tribunal, in scopul verificarii modului in care acestia respecta dispozitiile legale in vigoare in domeniul respectiv.

Orice control se efectueaza in prezenta reprezentantilor legali ai contribuabilului controlat, obligat sa puna la dispozitia organului de control toate documentele care consemneaza activitatea desfasurata in perioada supusa controlului si sa furnizeze toate datele si explicatiile necesare intelegerii exacte a operatiunilor consemnate in documentele prezentate la control.

Pe langa constatarea incalcarii prevederilor legale in vigoare si aplicarea de sanctiuni in vederea evitarii producerii de asemenea incalcari in viitor, controalele au si rolul de a stabili, dupa caz, luarea masurilor ce se impun pentru recuperarea eventualelor pagube produse, precum si rolul de indrumare a contribuabilului cu privire la modul in care trebuie sa procedeze pentru a asigura respectarea prevederilor legale in vigoare. Tinand seama de domeniile variate in care, diferitele organe de specialitate sunt abilitate prin lege sa efectueze controlul asupra modului in care contribuabilii aplica prevederile reglementarilor legale in domeniu, de complexitatea activitatii de control, care presupune mobilizarea personalului contribuabilului pentru a furniza organului de control documentele, datele si explicatiile solicitate, se ajunge ca, in perioada efectuarii oricarui control, activitatea contribuabilului sa fie perturbata.

Aceasta perturbare devine si mai evidenta in cazul contribuabililor de dimensiuni mai mici, cu personal redus, de multe ori insuficient, supusi unor controale repetate, se precizeaza in nota de fundamentare. Astfel, proiectul de act normativ vizeaza eliminarea controalelor repetate nejustificat la acelasi agent economic, astfel incat activitatea acestora sa fie cat mai putin afectata ca urmare a activitatilor de control carora trebuie sa li se supuna.

Prin eliminarea controalelor repetate la intervale scurte de timp asupra aceluiasi contribuabil se raspunde si solicitarilor insistente si repetate venite, in acest sens, din partea mediului de afaceri si se asigura si o cuprindere in activitatea supusa controlului a unui numar mai mare de contribuabili, ceea ce conduce la cresterea eficientei activitatii de control, potrivit sursei citate.

Una dintre modificari vizeaza nivelul amenzilor prevazute pentru neachizitionarea registrului unic de control de la directiile generale ale finantelor publice in termenul legal si neprezentarea acestuia la solicitarea organelor de control specializate. Astfel, pentru primul tip de contraventie amenda va fi cuprinsa intre 1.000 lei si 1.500 lei (fata de 5-10 milioane lei vechi), iar pentru cel din urma se va situa intre 1.500 lei si 2.500 lei (de la 10-20 milioane lei vechi). In plus, dispunerea nejustificata de controale repetate, cu aceeasi tematica la acelasi contribuabil va constitui contraventie si va fi sanctionata cu amenda cuprinsa intre 1.500 lei si 2.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de organele ierarhic superioare ale conducatorului organului de control specializat care a dispus nejustificat efectuarea controlului repetat. Control repetat nejustificat, in intelesul prezentei legi, este controlul efectuat in cursul a doi ani calendaristici consecutivi, de catre acelasi organ de control specializat, la acelasi contribuabil, in absenta unor elemente care sa justifice temeinic efectuarea controlului respectiv (solicitari exprese ale unor autoritati publice, cazuri flagrante, suspiciuni intemeiate de producere a unor infractiuni), se arata in proiectul de lege.

Dispozitiile noii legi legate de contraventiile anterior mentionate, ale firmelor si organelor de control, vor fi completate cu prevederile Ordonantei Guvernului 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor. Initiatorii proiectului sustin ca adoptarea acestuia va conduce la cresterea eficientei activitatii de control, la reducerea birocratiei si la diminuarea coruptiei.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »