Inca un PUZ a fost aprobat de consilierii municipali

Magazin Salajean 22 martie 2007 0

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Ansamblu de locuit General Pro Invest amplasat pe strada Corneliu Coposu a primit unda verde din partea consilierilor muncipali, in sedinta ordinara din 19 martie.

Imobilul are o suprafata de 1.400, iar terenul este proprietatea SC Pro Invest SRL Cluj Napoca. Conform Planului Urbanistic General Zalau 2.000, zona este destinata locuintelor individuale si colective mici, cu densitate redusa – LV1.

Ansamblul de locuit format din doua scari de bloc cu regim de inaltime P+2E+M, propus prin acest PUZ, se va alinia la cladirile existente in zona in plan orizontal, iar pe verticala se va ridica cu doua etaje deasupra caselor din vecini si la aceeasi inaltime cu alte cladiri existente sau in curs de realizare in zona. Aceesul in zona studiata este asigurat din strada C. Coposu, iar in incinta s-au prevazut doua alei carosabile, cu sens unic, care faciliteaza traversarea parcelei de catre rezidenti si accesul la parcarile propuse, 29 la numar.

In ceea ce priveste alimentarea cu apa a ansamblului de locuit, se propune racordarea la reteaua de apa existenta pe strada Coposu. Canalizarea menajera se va face prin racordarea la cea existenta pe strada cu pricina; canalizarea pluviala se va realiza prin rigole deschise acoperite cu dale, apele astfel colectate vor fi dirijate in valea din apropierea unitatii Servirea Zalau; apele uzate menajere si cele pluviale vor fi preluate in retele separate. Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua existenta deja in zona, principalul mod de comunicare va fi telefonia mobila si fixa, iar energia termica se va sigura in sistem individual folosind drept combustibil gazul metan.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »