Garantiile de buna executie, fara TVA

Magazin Salajean 26 septembrie 2008 0

Orice garantii percepute pentru a asigura buna executie a unui contract sau de alta natura nu reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata (TVA), nefiind livrari de bunuri sau prestari de servicii in sensul prevederilor din Codul Fiscal, precizeaza compartimentul de Relatii Publice al Directiei Generale a Finantelor Publice Salaj. Prin urmare persoanele care percep garantii nu au obligatia sa factureze aceste sume. Totusi, in situatiile in care beneficiarii solicita in mod expres o factura pentru garantii, pentru scopuri contabile, factura nu va cuprinde TVA.

Iata si cateva exemple de garantii: in cazul contractelor de inchiriere de bunuri imobile sau de bunuri mobile corporale, persoana care inchiriaza bunurile poate percepe o garantie clientului pentru a se asigura in cazul deteriorarii bunului sau a neplatii chiriei; la licitatiile organizate in special de institutii publice, furnizorii trebuie sa depuna o garantie pentru a asigura ca vor indeplini obligatiile contractuale. In cazul lucrarilor de constructii-montaj, datorita specificului, prestatorii de cele mai multe ori inscriu in facturi garantiile de buna executie. Intrucat legislatia dinainte de aderare prevedea ca exigibilitatea pentru garantiile de buna executie pentru lucrari de constructii-montaj intervenea la data procesului verbal de receptie a lucrarilor, sau la data incasarii garantiilor de catre prestator, exista probleme din cauza modificarilor legislative dupa data aderarii care, practic, au abrogat regimul aparte al garantiilor de buna executie pentru lucrari de constructii-montaj.

Prestatorii au obligatia sa inscrie in facturi valoarea lucrarilor de constructii-montaj, asa cum rezulta din situatiile de lucrari si sa colecteze TVA pentru aceasta valoare, fara ca suma sa fie influentata de garantia de buna executie.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »