Finantele anunta modificarile fiscale cu aplicabilitate din 1 octombrie

Magazin Salajean 3 octombrie 2011 0

Finantele anunta modificarile fiscale cu aplicabilitate din 1 octombrie

Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Salaj informeaza contribuabilii despre principalele modificari aduse codurilor fiscal si de procedura fiscala cu aplicabilitate de la 1 octombrie 2011, stabilite prin Ordonanta Guvernului 30/31.08.2011 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si Ordonanta Guvernului 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Ordinea de stingere a obligatiilor fiscale

Ordinea de stingere a obligatiilor fiscale a fost modificata, in situatia in care contribuabilul datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, in sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligatiilor principale in ordinea vechimii acestora si apoi a accesoriilor in ordinea vechimii acestora.

Obligativitatea platii impozitului pe venituri din salarii si a contributiilor sociale

Incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obligativitatea platii impozitului pe venituri din salarii pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor: asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la trei salariati exclusiv; persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la trei salariati exclusiv; persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv; persoanele fizice autorizate intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Concomitent, plata contributiilor sociale individuale si celor datorate de angajator calculate si retinute se vireaza la bugetul asigurarilor sociale pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza.

Obligatia depunerii formularului 112, trimestrial

Incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obligativitatea de depunere a formularului 112 la trimestru pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre urmatoarele categorii de contribuabili: asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la trei salariati, exclusiv; persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati, exclusiv; persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la trei salariati, exclusiv; persoanele fizice autorizate intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Depunerea trimestriala consta in completarea si depunerea cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.

Contribuabilii care au obligatia depunerii trimestriale a formularului 112 si au situatii in care unor salariati le inceteaza calitatea de asigurati vor depune formularul 112 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit incetarea calitatii de asigurat. Pentru restul perioadei ramase din trimestru, formularul se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

Entitatile prevazute mai sus, cu exceptia persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si persoanelor fizice care exercita profesii libere, precum si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au salariati si se infiinteaza in cursul anului, aplica regimul trimestrial de declarare incepand cu anul infiintarii, daca odata cu declaratia de inregistrare fiscala, declara ca in cursul anului estimeaza un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si realizeaza un venit total de pana la 100.000 euro.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »