De astăzi: Sălăjenii pot depune dosare pentru gratuitate la fertilizarea in vitro

Magazin Salajean 15 iunie 2011 0

De astăzi: Sălăjenii pot depune dosare pentru gratuitate la fertilizarea in vitro

Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer a primit undă verde pe toată linia, astfel că, începând de astăzi, cuplurile care doresc să beneficieze de gratuitate la aceste proceduri medicale vor putea înainta cereri unităţilor care vor fi incluse în program.

Astăzi este prima zi în care cuplurile care nu pot avea copii şi nici bani pentru a apela la serviciile unei clinici de specialitate de fertilizare in vitro pot depune dosare pentru a beneficia de acest tratament în mod gratuit, în baza unui program coordonat la nivel naţional de către Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Prof. dr. Alfred Rusescu din Bucureşti. Dosarele pot fi depuse la Spitalul Judeţean Cluj-Napoca şi la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Doctor Panait Sârbu” din Bucureşti.

În 2011, bugetul Programului de fertilizare in vitro este de 4 milioane de lei, iar Ministerul Sănătăţii va susţine financiar o sigură procedură de FIV, în limita a 1.500 de euro pentru un cuplu, dacă procedura se finalizează cu o naştere. Potrivit estimărilor autorităţilor centrale, anul acesta vor exista aproximativ 800 de cupluri beneficiare, mai multe decât cele 750 de cupluri care au beneficiat de procedura FIV anul trecut.

Intrarea în program – pe bază de dosar medical

Dosarul trebuie să cuprindă, printre altele, o cerere în original pentru includerea în subprogramul FIV/ET, copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului şi copie legalizată după certificatul de căsătorie, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puţin doi ani, emis după data de 1 ianuarie 2011, dar şi buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH şi AMH, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii şi o serie de declaraţii pe proprie răspundere.

Dosarul medical, respectând criteriile de includere, va fi înregistrat de către unităţile sanitare participante în program, iar copia acestuia va fi transmisă Ministerului Sănătăţii pentru evaluare. Pentru păstrarea confidenţialităţii, copia dosarului va cuprinde doar un cod. Dosarele pentru solicitarea includerii cuplurilor în subprogramul FIV/ET transmise de unităţile sanitare care derulează subprogramul se înregistrează la Registratura Ministerului Sănătăţii, în ordinea cronologică a datei de intrare în instituţie.

La Ministerul Sănătăţii, dosarul va fi analizat de către o Comisie numită prin Ordin de ministru din care vor face parte cinci membri (un reprezentant al MS, doi medici ginecologi neimplicaţi direct în reproducerea umană asistată, un medic urolog, un reprezentant al societăţii civile). Comisia se va întruni în primele cinci zile ale fiecărei luni.

Criterii multiple

Unul din criteriile de includere în program prevede ca vârsta femeii să fie între 24-40 de ani, medicii specilişti alegând acest interval pentru că aici rata de succes a intervenţiei este cea mai mare, de 28,2 la sută. De asemenea, cel puţin un membru al cuplului trebuie să deţină cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România, şi cel puţin un membru al cuplului este obligat să deţină statutul de asigurat de cel puţin 24 luni. Cuplul care doreşte să beneficieze de Programul respectiv trebuie să fie stabil, căsătorit de cel puţin doi ani, şi niciunul din membrii cuplului să nu aibă copil în viaţă. Pentru fiecare cuplu se suportă o singură procedură de fertilizare in vitro, indferent dacă a mai avut sau nu o asemenea încercare, iar cuplul trebuie să fie autolog, adică se exclude donarea de ovocite, de spermă sau de mamă surogat. De menţionat că indexul de masă corporală a femeii trebuie să fie între 20-30 (criteriu ESHRE), adică să fie un raport între vârstă, înălţime şi greutate normal, iar rezerva ovariană – în limite normale probată de valoarea FSH sau AMH (femeia are rezervă de ovocite, n.r.).

Plata în două tranşe

În cazul unui dosar aprobat, Ministerul Sănătăţii va efectua plata procedurii de fertilizare in vitro, în limita sumei de 6.150 lei, în două etape. În prima fază, se va achita procedura în valoare de aproximativ 1.200 de euro, iar în cazul în care procedura s-a finalizat cu o naştere, centrul va primi şi o bonificaţie de 300 de euro.

Intrăm în rândul statelor UE

În afară de Elveţia, Polonia şi Irlanda, toate statele europene finanţează proceduri de reproducere asistată. Spre exemplu, Marea Britanie compensează câte o procedură, iar în prezent, în Danemarca peste 4 la sută dintre copii se nasc în urma acestor proceduri. În ţările scandinave acest procent este peste 3 la sută, iar în Germania, Franţa, Marea Britanie şi Italia procentul variază între 1-1,7 la sută, în timp ce în Ungaria este sub 1 la sută.

De altfel, rata de succes în Europa acestor proceduri este de 33-35 la sută, aşa cum declară specialiştii.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »