Cum sunt stimulaţi tinerii în România pe segmentul comercial?

Magazin Salajean 10 mai 2011 0

Cum sunt stimulaţi tinerii în România pe segmentul comercial?

Spre deosebire de OUG nr. 6/2 februarie 2011, pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, de Programul START pot beneficia nu numai persoanele juridice, ci şi persoanele fizice precizează Casa de avocatură Coltuc. De asemenea, la Programul START alocaţia financiară nerambursabilă este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile şi maximum 100.000 de lei pe beneficiar.

Beneficiari eligibili

La etapa I pot beneficia de Program persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români;

b) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program, nici ca persoană fizică şi nici ca asociat, acţionar, administrator într-o societate comercială care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program în anii anteriori;

c) să aibă studii medii sau superioare.

La etapa a II-a pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;

b) fac parte din categoria IMM: au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro, echivalent în lei;

c) au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române;

d) nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/ acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului START în anii anteriori;

e) administratorul societăţii are cel puţin studii medii definitivate;

f) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a formularului de preselecţie la etapa a II-a şi au ca obiect de activitate cel puţin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care accesează;

g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

h) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

i) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »