Contractul de închiriere constituie titlu executoriu

magazinsalajean 4 aprilie 2013 0
Contractul de închiriere constituie titlu executoriu

Noul Cod Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 409 din 10.06.2011.
Una din noutăţile acestei importante legi organice o reprezintă materia contractului de locaţiune.
Contractul de locaţiune face parte din categoria contractelor „numite”, respectiv cele care au o reglementare expresă. Din anul 1864, a fost reglementată de art. 1410-1469 ale Codului Civil (vechi), iar în prezent este reglementat de art. 1777-1850 din Noul Cod Civil.
Ca element de noutate al actualei reglementări, se distruge caracterul de titlu executoriu al contractului de locaţiune încheiat în anumite condiţii.
Aşadar, potrivit art. 1798 din Noul Cod Civil: „contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică, constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract, sau în lipsa acestora, prin lege”.
Regimul aplicabil înregistrării contractelor de locaţiune la autorităţile fiscale este reglementat prin Ordinul ANAF nr. 1985/2012.
Pentru a putea avea forţă executorie, trebuie înregistrate la ANAF toate contractele de locaţiune sub semnătură privată, în acest sens fiind nevoie de o declaraţie de înregistrare a contractelor de locaţiune, însoţită de contract în original şi copie.
După certificarea copiei ca fiind conformă cu originalul, organul fiscal restituie originalul locatorului. Există şi posibilitatea înregistrării declaraţiei prin poştă, sens în care se poate ataşa o copie legalizată a contractului de locaţiune.
În privinţa persoanelor fizice, Ordinul ANAF stabileşte că orice contribualbil care obţine venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi optează pentru determinarea venitului net, în sistem real, depun la organul fiscal contractul de locaţiune, în original şi copie, în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, odată cu Declaraţia privind venitul estimat (formularul 220).
În termen de 5 zile de la depunerea documentelor la fisc, contractele de locaţiune se înregistrează în Registrul contractelor de locaţiune, iar data înregistrării contractului este cea a depunerii la registratură sau data poştei.
Este de recomandat ca locatorii (proprietarii) să-şi înnoiască contractele de locaţiune încheiate anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil şi să le înregistreze la Fisc pentru a le conferi puterea de titluri executorii.
Av. Bogdan ILEA

(P)

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »