Consiliul Judeţean Sălaj, promotor al dezvoltării rurale

Magazin Salajean 22 iunie 2011 0

Consiliul Judeţean Sălaj, promotor al dezvoltării rurale

Consiliul Judeţean Sălaj intenţionează transferarea de bune practici pentru dezvoltarea mediului rural la nivel instituţional şi teritorial. În cadrul proiectului de cooperare interregională „RURALAND: Actori ai dezvoltării rurale”, finanţat prin Programul Operaţional INTERREG IVC, judeţul Sălaj, prin Consiliul Judeţean este unul dintre cei 10 parteneri, din nouă ţări ale U.E. (Belgia, Bulgaria, Spania, Finlanda, Franţa, Italia, Portugalia, Romania şi Suedia).

Judeţul Sălaj, participă în cadrul a două linii tematice în cadrul proiectului: “Competitivitate şi investiţii în mediul rural” şi “Patrimoniu natural şi cultural”, următoarele trei bune practici fiind reţinute cu prioritate de către Consiliul Judeţean Sălaj pentru transferarea lor în judeţul Sălaj: „Andaluzia Interactivă” – regiune exportatoare Andaluzia (Spania), „Dezvoltarea lacurilor de acumulare din Andaluzia pentru turism” – regiune exportatoare Andaluzia (Spania), „GASTUR – promovarea gastronomiei locale” – regiune exportatoare Jamtland (Suedia).

Potrivit datelor prezentate de responsabilii de proiect din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj, în urma etapelor deja parcurse ale proiectului (respectiv reuniuni pregătitoare ale echipelor de transfer constituite pentru fiecare bună practică la nivel instituţional şi partenerial teritorial, vizita în teren de către echipele de transfer), au fost realizate studiile de transferabilitate şi adaptabilitate ale acestor bune practici în vederea transferării lor în judeţul Sălaj, precum şi documentele Recomandărilor de politici referitoare la aceste bune practici şi contextul lor specific. Zilele trecute, a avut loc la sediul Consilului Judeţean Sălaj o reuniune de lucru şi de dezbatere a acestor documente.

Elaborarea Recomandărilor de politici urmăreşte şi răspunde, într-un cadru comun al proiectului Ruraland – actori ai dezvoltării rurale următoarelor întrebări-cheie: Care sunt provocările teritoriale legate de buna practică? Care sunt condiţiile necesare pentru a face faţă acestor provocări?

Structura documentelor Recomandărilor de politici referitoare la aceste bune practici şi contextul lor specific este urmată de fiecare dintre cei zece parteneri europeni ai proiectului iar obiectivul acestor documente este cel de difuzare a conţinutului lor la nivel teritorial şi instituţional european ca şi contribuţii aduse la îmbunătăţirea politicilor de dezvoltare teritorială rurală. Studiile de transferabilitate şi adaptabilitate a bunelor practici vor fi finalizate într-o etapă imediat următoare din calendarul proiectului şi consolidate ca proiecte noi, pregătite pentru lansarea lor spre finanţare (în cadrul actualului exerciţiu financiar al UE sau în cel pentru perioada 2014 – 2020, în funcţie de liniile de finanţare specifice şi potenţiale), care prin implementarea lor ulterioară să răspundă nevoilor şi condiţiilor specifice judeţului Sălaj.

Parteneriatul proiectului Ruraland – actori ai dezvoltării rurale este format din 10 autorităţi ce reprezintă nivelul NUTS II sau echivalent, care ca şi grup asigură o reprezentativitate echilibrată a actualei UE, proiectul derulându-se pe parcursul a 36 de luni, cu un buget de aproape 2,2 milioane de euro din care 1,627 milioane de euro reprezintă co-finanţarea Fondului European de Dezvoltare Regională – Programul Operaţional INTERREG IVC.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »