Consilierii municipali baga mana in buzunarele comerciantilor

Magazin Salajean 12 martie 2007 0

Consilierii municipali baga mana in buzunarele comerciantilor

Mai multi agenti economici din Zalau si-au manifestat indignarea fata de o noua gaselnita a Primariei Zalau, de a le scoate niste bani din buzunare doar pentru eliberearea unui act care ar putea fi numit autorizarea autorizatiei. Intentia acestor agenti economici este aceea de a da in judecata Primaria Zalau, pe motiv ca hotararea luata la nivel de Consiliu Local este ilegala si nu se justifica.

In sedinta Consiliului Local din data de 5 martie, consilierii municipali au votat Proiectul de Hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizatiilor, in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie publica in municipiul Zalau. Cu alte cuvinte, au fost stabilite cerintele necesare defasurarii activitatii si obligatiile pe care agentii economici trebuie sa le aiba pentru eliberarea autorizatiei si avizului de functionare de catre Primarie.

Taxa pentru eliberarea sau vizarea anuala a autorizatiei a fost stabilita de catre consiliul local in suma de pana la 3.000 RON, fiind inclusa si avizarea programului de functionare.

Dintre cerintele care li se impun agentilor economici pentru a putea desfasura activitati de alimentatie publica in municipiul Zalau amintim: trebuie sa faca dovada detinerii legale a spatiului in care se desfasoara activitatea, prin prezentarea documentelor de urbanism necesare; activitatea sa se desfasoare in spatii care sa se armonizeze cu arhitectura zonala; sa asigure indeplinirea tuturor conditiilor stabilite de lege, in vederea desfasurarii unei activitati corespunzatoare, care sa nu prejudicieze spatiile invecinate sau desfasurarea normala a activitatii acestora; sa faca dovada detinerii contractului de prestari servicii de salubrizare.

Documentele necesare autorizarii

Documentele necesare obtinerii autorizatiei pentru desfasurarea activitatii in structuri de vanzare cu sediu fix sunt: cerere – formular tip; act constitutiv al societatii sau autorizatie emisa in baza Legii 300/2004; certificatul de inregistrare in Registrul Comertului; acte doveditoare a dreptului de folosinta a spatiului si terenului; cerere pentru avizarea programului de functionare acorduri ale vecinilor limitrofi, referitor la programul de functionare, pentru acele unitati situate in cladiri colective; declaratie pe propria raspundere privind incadrarea pe tipuri a unitatii, pentru acelea care nu sunt incluse in structurile de primire turistice; contract pentru prestari servicii de salubrizare si un tabel vizat de comerciant cu personalul angajat si dovada indeplinirii cerintelor profesionale pentru acesta; dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei si a avizarii programului de functionare.

Dupa inregistrarea cererii la Primarie, in maxim 30 de zile, o comisie formata din reprezentanti ai Serviciului Corp Control, Privatizare, respectiv ai Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului se va deplasa la unitatea comerciala care a solicitat autorizarea, pentru a constata daca sunt indeplinite conditiile impuse. Autorizatia pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in municipiul Zalau, trebuie sa cuprinda urmatoarele: numarul si data eliberarii; denumirea si forma de organizare a firmei; adresa sediului social; numarul de inregistrare in Registrul Comertului si codul unic; unitatea/structura de vanzare si adresa acesteia; activitatea desfasurata; tipul unitatii/structurii de vanzare; suprafata; mentiuni precum: Nu este transmisibila. Nu se fac stersaturi, Vizarea autorizatiei se va face la implinirea unui an calendaristic si Autorizatia poate fi suspendata/anulata in conditiile legii.

In cazul in care agentul economic afiseaza un alt program decat cel avizat, risca sanctiuni contraventionale cuprinse intre 200 si 1.000 RON, pentru persoanele fizice, in timp ce persoanele juridice pot fi amendate pana la 2.000 RON.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »