Cererile pentru biletele de tratament depasesc ofertele

Magazin Salajean 12 ianuarie 2007 0

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) a repartizat Casei Judetene de Pensii ( CJP) Salaj, un numar de 99 de bilete de tratament pentru luna ianuarie, in statiunile Bizusa, Covasna, Moneasa, 1 Mai si Geoagiu.

Dumitru Bojan, directorul executiv al CJP Salaj, a declarat ca cei care au solicitat bilete de tratament pe luna ianuarie 2007, optand exclusiv pentru alte statiuni decat cele mentionate mai sus, se pot adresa cu o noua cerere,prezentand cupon de pensie si copie dupa buletin, la Registratura institutiei, pentru o alta perioada din anul in curs.

De la inceputul anului si pana in prezent, cererile au fost mult mai multe decat biletele repartizate de CNPAS pentru luna ianuarie, respectiv 1.000, de aceea conducerea Casei Judetene de Pensii Salaj a solicitat suplimentarea acestora.

Pentru obtinerea biletelor de tratament repartizate judetului Salaj pentru anul 2007, in limita numarului de locuri finantate din fondul asigurarilor sociale, solicitantii de bilete de tratament trebuie sa depuna la CJP Salaj o cerere, insotita de un cupon de pensie. Cererile pentru acordarea biletelor de tratament si documentele necesare se depun in zilele lucratoare, din perioada 1 – 15 a lunii anterioare celei in care incepe sejurul, la Registratura Casei de Pensii. Astfel, in vederea obtinerii unui bilet de tratament pentru luna februarie, perioada de depunere a cererilor este 3 – 15 ianuarie.

In cererea pentru acordarea biletului de tratament se va preciza o singura luna pentru care se doreste biletul, putandu-se opta pentru trei statiuni cu acelasi profil de tratament. Repartizarea acestora se va face in ordinea depunerii cererilor, in limita locurilor disponibile. De asemenea, pe parcursul unui an calendaristic, unui beneficiar, i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear.

Lista care va cuprinde cererile aprobate se face publica, prin afisarea la sediul institutiei, dupa data de 20 a fiecarei luni pentru luna urmatoare, in ordinea cronologica a seriilor. Persoanele ale caror cereri au fost aprobate se vor prezenta personal pentru eliberarea biletelor, cel mai tarziu cu 5 zile lucratoare inaintea datei de inceperea a sejurului. In cazul in care nu se vor respecta aceste reguli, biletele respective vor fi redistribuite. La eliberarea biletelor de tratament, solicitantii vor prezenta urmatoarele acte: cuponul de pensie; copia hotararii emise de Comisia de stabilire a calitatii de beneficiar al prevederilor Decretului – lege 118/ 1990; copia hotararii emise de Comisia de stabilire a calitatii de beneficiar al prevederilor Legii 189/ 2000; certificat de persoana cu handicap, emis de Comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, in baza Legii 519/ 2000; recomandare medicala pentru afectiunea care necesita tratament balnear; adeverinta din care rezulta veniturile asiguratului pentru luna anterioara celei in care incepe sejurul, precum si actul de identitate in original.

Dumitru Bojan, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Salaj, a mai afirmat ca, in cazul in care, dupa repartizarea biletelor si afisarea cererilor aprobate, raman bilete disponibile, cererile pentru acordarea acestora se depun la compartimentul – Bilete de tratament din cadrul institutiei.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »