Cel putin 20 la suta din achizitiile publice trebuie efectuate on-line

Magazin Salajean 16 aprilie 2009 0

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006.

Modificarile vizeaza in principal urmatoarele aspecte: procedura de reinnoire a inregistrarii in SEAP, care cuprinde doua etape: transmiterea prin mijloace electronice a unei cereri de reinnoire a inregistrarii catre operatorul SEAP si transmiterea prin mijloace electronice de catre operatorul SEAP a certificatului digital de reinnoire a inregistrarii si a instructiunilor de utilizare a acestuia; cuantumul tarifului de participare la procedura de atribuire s-a majorat de la 20 de lei la maximum 40 de lei; tariful de acces platit de autoritatile contractante inregistrate in SEAP catre operator – cuantumul tarifului este de 2.500 de lei/an; nerespectarea obligatiei de utilizare a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe, intr-un procent de cel putin 20 la suta din valoarea totala a achizitiilor publice efectuate in cursul anului respectiv, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 de lei la 35.000 de lei.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »