Bani pentru calculatoare şi în 2011

Magazin Salajean 28 martie 2011 0

Bani pentru calculatoare şi în 2011

Elevii sălăjeni care provin din familiile nevoiaşe pot primi şi anul acesta bani de la stat pentru a-şi cumpăra propriul computer. Potrivit unei note a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului trimisă Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, programul Euro 200 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2011.

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat cu vârsta de până la 26 de ani care provin din familii cu venituri brute lunare de până la 150 de lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, conform OUG nr 87/2008. Potrivit notei, stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program cuprinsă în bugetul ministerului pentru anul 2011.

Depunerea cererilor privind ajutorul financiar se va face în perioada 1-21 aprilie, efectuarea anchetelor sociale între 19 aprilie şi 19 mai, iar afişarea listelor aprobate prin ordin de ministru se va face pe 1 iunie. Bonurile valorice vor fi eliberate între 24 iunie şi 30 iulie, iar calculatoarele vor fi achiziţionate între 24 iunie şi 30 august.

Cei care doresc să aplice pentru acest program trebuie să se prezinte la unitatea în care învaţă cu o cerere, o copie a certificatului de naştere, o copie a actului de identitate al părintelui sau ocrotitorului legal, precum şi a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal al acestuia (în cazul celor care nu au împlinit încă 14 ani) sau a actului de identitate (în cazul celor care au împlinit această vârstă). Pe lângă acestea, este nevoie de copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate ale celorlalţi membri de familie, adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elevi sau studenţi a celorlalţi fraţi sau surori şi acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor de familie. Părinţii, tutorele sau reprezentantul legal trebuie să facă o declaraţie pe proprie răspundere, prin care să confirme că venitul brut lunar pe membru de familie este sub 150 de lei, dar şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator.

Totodată, dosarele trebuie să conţină şi câte o adeverinţă cu media generală sau, dacă este vorba despre elevi ai claselor din învăţământul primar, cu calificativele obţinute de cei mici în anul scolar anterior. În plus, e nevoie şi de o adeverinţă în care învăţătorul sau dirigintele trebuie să specifice numărul de absenţe nemotivate înregistrate în anul de şcoală precedent.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »