Avize necesare unei construcţii în România: Obţinerea certificatului de urbanism şi a avizelor

Magazin Salajean 30 iunie 2011 0

Tema de proiectare – defineşte proiectul casei (suprafeţe, funcţiuni, utilităţi)

Tema este întocmită de dumneavostră. Prin discuţiile cu arhitectul se vor face modificări ce ţin de estetică, funcţionalităţi, probleme specifice terenului şi vecinătăţilor dumneavoastră, racordarea la utilităţi etc. Apoi, ajunsă pe masa proiectantului, acesta o va finaliza într-un proiect. Pentru a nu avea surprize că proiectul diferă de ceea ce aţi discutat cu arhitectul, cereţi să vedeţi şi avizaţi forma finală a temei.

Studiul de fezabilitate

Acest studiu cuprinde schiţa la scară cu o descriere a suprafeţelor şi cu estimarea costurilor.

Documentaţia necesară obţinerii Certificatului de Urbanism

Certificatul de Urbanism este actul emis de autorităţile administraţiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism aprobate. Respectarea prevederilor specificate în Planul de Urbanism General este obligatorie. Din certificatul de urbanism veţi şti ce aveţi voie şi cum puteţi construi.

Certificatul contine referinţe despre: regimul de înălţime a construcţiei, poziţia viitoarei construcţii (aliniamente faţă de stradă, vecini, etc.), cota de înălţime la cornişă, valoarea maximă pentru Procentul de Ocupare – (POT) – calculat ca raport între aria construită şi aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de până la 40 la sută pentru zonele de locuit), valoarea maximă pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului calculată ca raport între aria construită desfăşurată şi aria lotului de teren. Certificatul de Urbanism este emis de Primărie prin Biroul de Urbanism.

Pentru obţinerea Certificatului de Urbanism este necesar să schiţaţi pe o listă cadastrală amplasamentul viitor al casei şi să o înmânaţi biroului de Urbanism din Primărie. Avizele din Certificatul de Urbanism se cer pentru a obţine Autorizaţia de construcţie a casei.

Autorizaţia de construcţie a casei se obţine în baza Legii 50/1991 – Autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei. Aceasta autorizaţie este obligatorie pentru începerea lucrărilor.

Dosarul pentru obţinerea avizelor va conţine: Certificatul de Urbanism; schiţa de amplasament a terenului la scara 1:500; schiţa de amplasament a terenului la scara 1:2 000; schiţa de amplasament cu poziţia casei pe teren; cerere.

Certificatul de urbanism poate preciza că în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie aveţi nevoie de avizele următoarelor societăţi / regii (unele din ele pot diferi de la o zonă la alta):

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »