Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Magazin Salajean 7 iulie 2008 0

Interviu cu economistul Petru Matache, seful Fondului de risc, accidente de munca si boli profesionale din cadrul Casei Judetene de Pensii Salaj

Reporter: Ce ne puteti spune despre asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale?

Petru Matache: Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de personal, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de catre stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe principiul asigurarii, obligatoriu pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca.

Sunt asigurate prin efectul Legii 346/2002, privind accidente de munca si boli profesionale: persoanele care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici; persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti; somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii; ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

R: Cine se mai poate asigura?

P. M.: Se pot asigura, in conditiile Legii 346/2002, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in urmatoarele situatii: asociat unic, asociati, comanditari sau actionari; comanditati, administratori sau manageri; membrii ai asociatilor familiale; persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; persoane angajate in institutii internationale; proprietari de bunuri si/sau arendasi de terenuri agricole si forestiere; persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private.

R: Ce obligatii au angajatorii, potrivit acestei legi?

P. M.: In vederea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului (Casei Judetene de Pensii) domeniul de activitate, conform CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop. Comunicarea datelor de mai sus se face pe baza declaratiei pe proprie raspundere a angajatorului. Declaratia se depune la sediul CJP, directia Accidente de Munca si Boli Profesionale. Angajatorii care dobandesc personalitate juridica, vor depune declaratia pe propria raspundere in termen de 30 de zile de la data inregistrarii primului contract de munca. Angajatorii au obligatia de a anunta CJP despre modificarile datelor de identificare sau ale activitatilor principale stabilite in functie de numarul cel mai mare de salariati. Angajatorul (agentul economic) are obligatia de a depune o noua declaratie pe propria raspundere, in termen de cel mult 15 zile de cand au survenit modificari cu privire la schimbarea unor date de identificare, a adresei societatii, schimbarea administratorului, a contului bancar si a bancii, a activitatilor desfasurate in cadrul societatii, date statistice cu privire la accidente de munca si boli profesionale etc. Declaratia pe propria raspundere se depune pe suport electronic, insotita de cea pe suport de hartie, unde obligatoriu va purta semnaturile persoanelor autorizate, precum si stampila angajatorului. Nedepunerea la termen a declaratiei pe propria raspundere, precum si nerespectarea obligatiei de comunicare a modificarilor in legatura cu datele prevazute de aceasta, constituie contraventie si se pedepseste in conformitate cu prevederile Legii 346/2002, cu modificarile si completariile ulterioare.

R: Care este valoarea acestei acestei contributii?

P. M.: Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale este cuprinsa intre 0,4 la suta si 3,6 al suta, care se aplica la fondul total de salarii realizate, in valoare bruta. Contributia se stabileste astfel incat sa acopere costul prestatiilor si serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Contributia se stabileste in functie de tarife si clase de risc. Tariful de risc se determina pentru fiecare sector de activitate in functie de riscul de accidentare si de imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv. In cadrul tarifelor de risc, diferentierea pe categorii de activitati se realizeaza prin clase de risc. Tarifele si clasele de risc se stabilesc de CNPAS si sunt aprobate prin hotarare de Guvern. Aceasta se revizuieste o data la patru ani. Incadrarea in clasele de risc se face de catre asigurator, corespunzator activitatii principale desfasurate in fiecare unitate. Se considera activitate principala, activitatea cu numarul cel mai mare de angajati. Clasa de risc si cota de contributie datorata se comunica de catre asigurator, angajatorului, anual sau ori de cate ori este nevoie.

Asiguratorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru incadrarea in clasele de risc. Contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa calculare si retinere, se vireaza pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale. In cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii. Asiguratorul poate sa aprobe anual majorari sau reduceri ale cotelor contributiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Nivelul majorarii sau reducerii cotelor se stabileste, in principal, dupa urmatoarele criterii: numarul accidentelor de munca si al bolilor profesionale pe o perioada de referinta; gravitatea consecintelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale; volumul cheltuielilor pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale; existenta locurilor de munca incadrate in conditii deosebite sau speciale. Aceasta contributie neachitata, precum si dobanzile si penalitatile aferente, se urmaresc conform legislatiei privind creantele bugetare.

– continuare in numarul viitor

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »