Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (II)

Magazin Salajean 9 iulie 2008 0

Interviu cu economistul Petru Matache, seful Fondului de risc, accidente de munca si boli profesionale din cadrul Casei Judetene de Pensii Salaj

– Continuare din numarul de luni –

Reporter: Ce drepturi au asiguratii, conform legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale?

Petru Matache: In conformitate cu prevederile Legii 346/2002, asiguratii au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii: reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca; reabilitare si reconversie profesionala; indemnizatie pentru incapacitate de munca; indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca; compensatii pentru atingerea integritatii; despagubiri in caz de deces; rambursare de cheltuieli; acordare de dispozitive medicale. Pentru a beneficia de aceste drepturi, solicitantii se vor adresa Casei Judetene de Pensii cu o cerere, care poate fi aprobata partial, total sau se poate respinge.

Pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005, solicitantul trebuie sa depuna o adeverinta de confirmare a inregistrarii in Registrul de boli profesionale, emisa de Autoritatea de Sanatate Publica. Pentru solicitarile la care nu exista fise BP2 sau adeverinta de confirmare a bolii profesionale, Casa de Pensii nu efectueaza decontari. Decontarea serviciilor medicale acordate asiguratilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de munca al accidentului sau bolii profesionale. In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la dispozitive medicale, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a Legii 346/2002, completata si modificata ulterior. Tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale se suporta de catre asigurator, cu respectarea tarifelor si criteriilor stabilite prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat anual prin hotarare de Guvern, si prin normele metodologice de aplicare a acestui contract. Unitatile care efectueaza prestatii si servicii medicale se stabilesc de asigurator, in vederea reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca a asiguratilor care au suferit accidente de munca si boli profesionale.

Tarifele pentru prestatiile si serviciile medicale aferente reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca se stabilesc pe baza prevederilor existente in contractul

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »